Alle Kategorien
Warenkorb
Kaufland Card
Willkommen beim Online‑Marktplatz
Filial-Angebote
Online-Marktplatz
Seller University

Kaufland Global Marketplace - Registrace a dokumenty

Chcete prodávat na Kaufland.de, Kaufland.cz nebo Kaufland.sk? S Kaufland Global Marketplace je to hračka, a navíc vám stačí jen jediná registrace.

Obsah:

 1. Co se v tomto tutoriálu dozvíte?
 2. Váš registrační proces
 3. Právní průvodce
 4. FAQ

1. Co se v tomto tutoriálu dozvíte?

 • Jaké typ předplatného si můžete vybrat
 • Podmínky prodeje a právní požadavky
 • Nastavení účtu prodejce
 • Založení právních textů (impressum, poučení o odstoupení od koupě, VOP & prohlášení o ochranně osobních údajů)
 • Zpracovávání údajů o vyplácení
 • Nastavení kontaktních informací a možnosti nastavení notifikací
 • Tip: Takto se registrujete bez zbytečných prodlev:

2. Váš registrační proces:

Registrierungsprozess

3. Právní příručka

Obsah

 1. Registrace pro daňové účely podle země prodeje
 2. Právní texty podle země prodeje
 3. Směrnice EPR – zákony o obalech, elektrických a elektronických zařízeních a bateriích
  1. Implementace směrnic ERP na Kaufland.de
  2. Implementace směrnic EPR na Kaufland.sk
  3. Implementace směrnic EPR na Kaufland.cz
  4. Implementace směrnic EPR na Kaufland.at
  5. Implementace směrnic EPR na Kaufland.pl
  6. Často kladené otázky: registrační číslo WEEE
 4. Faktury pro zákazníky
 5. Daňové sazby
 6. Zákon o daňové transparentnosti platforem (PStTG) pro uplatnění směrnice EU-DAC7
 7. Energetický štítek pro elektronické produkty
 8. Prohlášení o shodě (např. u produktů s označením CE)
 9. Platforma EU pro řešení sporů online
 10. Produkty s biocidy
 11. Balíčky produktů a kódy EAN
1. Registrace pro daňové účely podle země prodeje
Implementace se vztahuje na všechny marketplace společnosti Kaufland

Prodejci, kteří chtějí prodávat prostřednictvím Kaufland Global Marketplace, se mohou pro daňové účely zaregistrovat dvojím způsobem.

Pro prodejce z EU:

1. Registrace do režimu One-Stop-Shop (OSS):

OSS je elektronický portál a zároveň elektronické rozhraní pro online prodejce, které pro spotřebitele v rámci EU zjednodušuje povinnosti v oblasti DPH při online prodeji. Každý členský stát EU disponuje online portálem OSS, kde se mohou společnosti registrovat.

Přiznání k dani z přidané hodnoty s daňovou povinností v zahraničí lze podat prostřednictvím OSS v místě sídla příslušné společnosti.

Další informace o režimu OSS naleznete zde.

Své číslo OSS můžete zadat již během registrace. Pokud jste tak ještě neučinili, můžete ho přidat v nastavení onboardingu v části „Daňové informace“.

2. Registrace bez režimu OSS:

Pokud nepoužíváte režim OSS, potřebujete pro každý prodejní kanál společnosti Kaufland specifické DIČ pro danou zemi. Daň bude odváděna přímo prostřednictvím tohoto DIČ v příslušných zemích.

Pro prodejce mimo EU:

1. Registrace pro daňové účely v příslušné zemi:

Jako prodejce ze země mimo EU musíte v každém případě provést daňovou registraci pro danou zemi a uložit příslušné DIČ pro každý prodejní kanál v rámci onboardingového procesu v portálu pro prodejce.

Naše partnerská společnost Hellotax vás podpoří ve všech daňových záležitostech. Hellotax vám pomůže profesionálně a efektivně automatizovat vaše daňové procesy.

Více informací o naší partnerské společnosti najdete zde.

Důležité informace o registraci k DPH na Slovensku se dozvíte zde.

Zde naleznete důležité informace o registraci k DPH v České republice.

2. Právní texty podle země prodeje
Implementace se vztahuje na všechny marketplace společnosti Kaufland

Pro každý prodejní kanál společnosti Kaufland musí být uloženy samostatné právní texty (všeobecné obchodní podmínky, poučení o odstoupení od smlouvy, prohlášení o ochraně osobních údajů, impressum) podle země prodeje a právních předpisů dané země v příslušném jazyce.

Při tvorbě právních textů pro Kaufland.de, Kaufland.sk a Kaufland.cz vás podpoří naše partnerská společnost IT-Recht Kanzlei. Více informací o naší partnerské společnosti IT-Recht Kanzlei najdete zde.

3. Směrnice EPR – zákony o obalech, elektrických a elektronických zařízeních a bateriích

EPR je anglická zkratka pro extended producer responsibility, což znamená rozšířená odpovědnost výrobce.

Za prodejce/výrobce s povinností registrace v EPR se považujete, pokud:

 • vyrábíte produkt, který splňuje požadavky EPR v příslušné zemi,
 • dovážíte produkt, který splňuje požadavky EPR v příslušné zemi,
 • prodáváte produkt, který splňuje požadavky EPR v příslušné zemi, ve které nemáte sídlo,

Konkrétní požadavky směrnic EPR se pro jednotlivé země liší. Pokud jde o nařízení EU, směrnice platí kromě Slovenska, Česka i Německa také v Rakousku a Polsku.

Níže naleznete často kladené dotazy a odpovědí týkající se postupu v jednotlivých zemích příslušného marketplace.

Uplatňování směrnic EPR na Kaufland.de

 • Musím se jako online prodejce na Kaufland.de zaregistrovat do registru obalů LUCID? A pokud ano, jak na to?

  Od 1. července 2022 platí v Německu nové nařízení pro distributory obalů. Prodejci se musí zaregistrovat prostřednictvím registru obalů LUCID.

  Registraci do registru obalů LUCID provádí prodejce osobně bez ohledu na sídlo jeho společnosti. Pověřit poskytovatele fulfillmentu registrací do registru obalů LUCID není povoleno.

  V rámci registru obalů LUCID se můžete zaregistrovat do Centrálního registru obalů.

  Po dokončení registrace obdrží každý prodejce individuální registrační číslo LUCID, které musí uložit na Kaufland.de. Platné registrační číslo LUCID je podmínkou pro registraci a prodej na Kaufland.de a lze jej zadat během procesu registrace.

 • Co je to účast v duálním systému?

  Kromě povinnosti registrace do registru LUCID jsou prodejci v Německu povinni zapojit se do tzv. duálního systému. Duální systém podporuje prodejce v Německu při postupném zvyšování recyklovatelnosti svých obalů a jejich licencování. Postupujte prosím následovně:

  a. Licencování: Uzavřete licenční smlouvu s německým duálním systémem (například Interseroh+ prostřednictvím Lizenzero).

  b. Nahlášení údajů: Do svého duálního systému nahlásíte množství obalů, které jste uvedli do oběhu, a navíc do svého účtu LUCID v Centrálním registru obalů zadáte jméno svého duálního systému a nahlášené množství obalů.

  Na Kaufland.de můžete využít služeb naší partnerské společnosti pro licencování obalů Lizenzero a jako prodejce na Kaufland.de si můžete zajistit exkluzivní 10% slevu na roční licenční poplatek!

  Lizenzero umožňuje prodejcům jednoduchým způsobem jen v několika krocích implementovat své povinnosti účasti v systému v souladu s německým zákonem o obalech (VerpackungsG) na mezinárodní úrovni. Více informací o naší partnerské společnosti najdete zde.

 • Na co si musím dát pozor při zpětném odběru starého zařízení na Kaufland.de?

  Od 1. ledna 2022 jsou prodejci prodávající elektrické a elektronické zboží na Kaufland.de povinni nabídnout zákazníkům možnost bezplatného zpětného odběru nebo vrácení elektronického zařízení prostřednictvím Kaufland.de.

  Více informací o zákonu o elektrických a elektronických zařízeních a souvisejících povinnostech prodejců v oblasti zpětného odběru najdete na stránkách Kaufland.de pod tímto odkazem.

 • Chci prodávat elektrické a elektronické produkty na Kaufland.de. Jaké povinnosti mám coby online prodejce podle zákona o elektrických a elektronických zařízeních?
  • Od 1. července 2023 musí prodejci, resp. všichni „výrobci ve smyslu zákona o elektrických a elektronických zařízeních“, kteří prodávají či vyrábějí elektrická a elektronická zařízení spadající do těchto kategorií splnit své registrační a prověřovací povinnosti v portálu nadace ear, které vyplývají ze zákona o elektrických a elektronických zařízeních. Až poté smí uvádět elektrická a elektronická zařízení na německý trh.
  • Upozorňujeme, že pojem „výrobce“ je podle zákona o elektrických a elektronických zařízeních souhrnný pojem, který zahrnuje různé skupiny podléhající povinné registraci. K těmto skupinám se řadí i prodejci. Další informace naleznete v části Pojem „výrobce“ podle zákona o elektrických a elektronických zařízeních (viz také nadace ear).
  • Od 1. července 2023 kontroluje a ověřuje marketplace registrační čísla WEEE u všech prodejců elektrických a elektronických zařízení.
  • Pokud prodejci nebudou moci po 1. červenci 2023 doložit platná registrační čísla podle zákona o elektrických a elektronických zařízeních, nesmí být dotčené produkty na stránkách Kaufland.de nadále prodávány. Příslušné nabídky budou skryty.
  • Svá registrační čísla WEEE uložte ve svém účtu v portálu pro prodejce.
 • Spadají prodejci do pojmu „výrobce“ ve smyslu zákona o elektrických a elektronických zařízeních?
  • Ano, pojem „výrobce“ je podle zákona o elektrických a elektronických zařízeních souhrnným pojmem, který zahrnuje různé skupiny podléhající povinné registraci. K těmto skupinám se řadí i prodejci.
  • Coby prodejce máte registrační povinnost tehdy, pokud vámi uvedená elektrická a elektronická zařízení na trh ještě nebyla řádně zaregistrována výrobcem či dodavatelem. Podle zákona o elektrických a elektronických zařízeních potom také spadáte mezi výrobce. Ohledně této záležitosti se prosím včas spojte se svým výrobcem či dodavatelem.
  • Ověřte si prosím u nadace ear, zda ve smyslu zákona o elektrických a elektronických zařízeních spadáte do pojmu „výrobce“ a zda musíte provést příslušnou registraci.
 • Které kroky musím podle požadavků zákona o elektrických a elektronických zařízeních vykonat?

  1. Ověřte si, zda jste výrobcem ve smyslu zákona o elektrických a elektronických zařízeních.

  V případě, že podléháte povinné registraci:

  1.1 Neprodleně se zaregistrujte v portálu nadace ear.

  a. Prodejci se sídlem v Německu se zaregistrují v portálu nadace ear.

  b. Prodejci, jejichž sídlo není v Německu, jsou povinni provést registraci v portálu nadace ear prostřednictvím zplnomocněného zástupce, který přejímá registrační povinnosti v Německu. Další informace naleznete zde.

  1.2 Svá registrační čísla WEEE uložte ve svém účtu v portálu pro prodejce. Jakmile bude tato funkce aktivována, budeme vás o tom informovat.

  V případě, že nepodléháte povinné registraci:

  1.1 V seznamu výrobců nadace ear si neprodleně ověřte, zda váš výrobce, překupník z Německa, nebo vámi pověřený zplnomocněný zástupce již provedli registraci vámi uvedených produktů na trh a zda jsou k dispozici registrační čísla WEEE (na každou značku a druh zařízení).

  a. Pokud je tomu tak, uložte ve svém účtu v portálu pro prodejce registrační čísla WEEE vašeho výrobce, překupníka, nebo zplnomocněného zástupce.

  b. Jakmile bude tato funkce aktivována, budeme vás o tom informovat.

  1.2 Pokud registrační čísla WEEE vašeho výrobce, překupníka nebo zplnomocněného zástupce nejsou k dispozici:

  a. Neprodleně se zaregistrujte v portálu nadace ear.

  b. Svá registrační čísla WEEE uložte ve svém účtu v portálu pro prodejce. Jakmile bude tato funkce aktivována, budeme vás o tom informovat.

 • Pojem „výrobce“ podle zákona o elektrických a elektronických zařízeních (viz také nadace ear)

  Upozorňujeme, že pojem „výrobce“ je podle zákona o elektrických a elektronických zařízeních souhrnný pojem, který zahrnuje různé skupiny podléhající povinné registraci. K těmto skupinám se řadí i prodejci.

  Prodejce Do souhrnného pojmu „výrobce“ ve smyslu zákona o elektrických a elektronických zařízeních spadají také distributoři, kteří elektrická a elektronická zařízení nabízejí k prodeji. Povinnost samostatné registrace v portálu nadace ear má prodejce vždy, pokud jím uvedená zařízení na trh ještě nebyla zaregistrována tuzemským nebo zahraničním výrobcem či zplnomocněným zástupcem.
  Producent je osoba, která elektrická a elektronická zařízení sama pod svým jménem nebo značkou vyrábí nebo je nechává navrhnout či vyrobit a nabízí v Německu pod svým vlastním jménem nebo značkou.
  Zadavatel výroby je osoba, která pod svým vlastním jménem nebo svou značkou v Německu nabízí elektrická a elektronická zařízení jiných výrobců nebo je komerčně přeprodává. Upozornění Osoba, která nabízí nebo přeprodává zařízení, není považována za výrobce, pokud se na elektrickém či elektronickém zařízení nachází jméno nebo značka výrobce.
  Importér je osoba, která poprvé na německém trhu nabízí elektrická a elektronická zařízení, která nepocházejí z Německa, nýbrž ze třetí země nebo jiného členského státu EU.
  Exportér je osoba, která elektrická a elektronická zařízení za použití dálkových komunikačních prostředků nabízí přímo koncovým zákazníkům a nemá sídlo v Německu.
 • Chci prodávat baterie nebo produkty obsahující baterie na Kaufland.de. Jaké povinnosti mám coby online prodejce podle zákona o bateriích?
  • Od roku 2023 musí prodejci, resp. všichni výrobci ve smyslu zákona o bateriích, kteří prodávají či vyrábějí přístrojové, automobilové a průmyslové baterie spadající do těchto kategorií splnit své registrační a prověřovací povinnosti vyplývající ze zákona o bateriích. Až poté smí uvádět baterie na německý trh.
  • Pro zákon o bateriích ještě není stanovena zákonná lhůta pro realizaci.
  • Uložení registračních čísel podle zákona o bateriích na Kaufland.de v současné době není povinné. Ze strany marketplace nebudou tyto údaje ověřovány.
  • Prodejci budou mít brzy možnost uložit svá registrační čísla ve svém účtu v portálu pro prodejce.
 • Spadají prodejci do pojmu „výrobce“ ve smyslu zákona o bateriích?
  • Ano, „výrobce“ je podle zákona o bateriích souhrnným pojmem, který zahrnuje různé skupiny podléhající povinné registraci. K těmto skupinám se řadí i prodejci.
  • Coby prodejce máte registrační povinnost, pokud vámi uvedené přístrojové, automobilové a průmyslové baterie na trh ještě nebyly řádně zaregistrovány výrobcem či dodavatelem. Podle zákona o bateriích potom také spadáte mezi výrobce. Ohledně této záležitosti se prosím včas spojte se svým výrobcem či dodavatelem.
  • Ověřte si prosím u nadace ear, zda ve smyslu zákona o bateriích spadáte do pojmu „výrobce“ a zda musíte provést příslušnou registraci.
 • Které kroky musím podle požadavků zákona o bateriích vykonat?

  1. věřte si, zda jste výrobcem ve smyslu zákona o bateriích.

  V případě, že podléháte povinné registraci:

  1.1 Neprodleně se zaregistrujte v portálu nadace ear.

  a. Prodejci se sídlem v Německu se zaregistrují v portálu nadace ear.

  b. Prodejci, jejichž sídlo není v Německu, jsou povinni provés registraci v portálu nadace ear prostřednictvím zplnomocněného zástupce, který přejímá registrační povinnosti v Německu. Další informace naleznete zde.

  1.2 Svá registrační čísla podle zákona o bateriích uložte ve svém účtu prodejce v portálu pro prodejce. Jakmile bude tato funkce aktivována, budeme vás informovat.

  V případě, že nepodléháte povinné registraci:

  1.1 V seznamu výrobců nadace ear si neprodleně ověřte, zda váš výrobce, překupník z Německa, nebo vámi pověřený zplnomocněný zástupce již provedli registraci vámi uvedených produktů na trh a zda jsou k dispozici příslušná registrační čísla (na každou značku a druh zařízení).

  a. Pokud je tomu tak, uložte ve svém účtu v portálu pro prodejce registrační čísla vašeho výrobce, překupníka, nebo zplnomocněného zástupce.

  b. Jakmile bude tato funkce aktivována, budeme vás informovat.

  1.2 Pokud registrační čísla vašeho výrobce, distributora nebo zplnomocněného zástupce podle zákona o bateriích nejsou dostupná:

  a. Neprodleně se zaregistrujte v portálu nadace ear.

  b. Svá registrační čísla podle zákona o bateriích uložte do svého účtu v portálu pro prodejce. Jakmile bude tato funkce aktivována, budeme vás informovat.

Implementace směrnic EPR na Kaufland.sk

 • Chci prodávat na Kaufland.sk. Potřebuji na Slovensku registraci podle německého zákona o obalech?

  Od 1. července 2022 platí na Slovensku nové nařízení pro distributory obalů. Online prodejci, kteří uvádějí obaly na trh na Slovensku, jsou povinni registrovat se na stránkách Ministerstva životního prostředí Slovenské republiky. Stejně jako v Německu jsou i na Slovensku prodejci zodpovědní za přesné množství obalů, které posílají koncovým spotřebitelům.

 • Musím se na Slovensku také zapojit do duálního systému, a pokud ano, jak to udělat?

  Kromě registrační povinnosti jsou prodejci na Slovensku taktéž povinni zapojit se do duálního systému. Duální systém podporuje prodejce na Slovensku při postupném zvyšování recyklovatelnosti svých obalů a jejich licencování. Postupujte prosím následovně:

  a. Licencování: prodejci, kteří mají slovenskou pobočku, uzavírají licenční smlouvu se slovenským duálním systémem (Organizácie zodpovednosti výrobcov, OZV). Přehled oficiálních OZV najdete zde.

  b. Nahlášení údajů: Množství obalů, které jste uvedli do oběhu, hlásíte do duálního systému.

  c. Zplnomocněný zástupce: Pokud NEMÁTE slovenskou pobočku, jste povinni provést výše uvedenou registraci prostřednictvím zplnomocněné organizace (OZV). Další informace naleznete zde.

 • Na co si musím dát pozor při zpětném odběru starého zařízení na Kaufland.sk?

  Prodejci, kteří prodávají elektrospotřebiče z uvedených kategorií na Kaufland.sk, jsou povinni nabídnout zákazníkům možnost bezplatného zpětného odběru nebo odevzdání starých spotřebičů prostřednictvím Kaufland.sk.

  Další informace o zákoně o elektrických a elektronických zařízeních a souvisejících povinnostech prodejců v oblasti zpětného odběru budou pro vás brzy k dispozici zde.

 • Chci prodávat elektrospotřebiče na Kaufland.sk. Musím se na Slovensku zaregistrovat v souladu se zákonem o elektrických a elektronických zařízeních, a pokud ano, jak to udělat?

  Online prodejci elektrospotřebičů na Kaufland.sk a všichni distributoři elektronického zboží těchto kategorií jsou povinni před uvedením elektrospotřebičů na slovenský trh splnit své registrační povinnosti na Slovensku podle ElektroG.

  a. Prodejci s pobočkou na Slovensku se registrují přes Ministerstvo životního prostředí Slovenské republiky. Další informace naleznete zde.

  b. Prodejci, kteří NEMAJÍ slovenskou pobočku, jsou povinni provést výše uvedenou registraci prostřednictvím slovenského zplnomocněného zástupce (Organizácie zodpovednosti výrobcov, OZV). Další informace naleznete zde.

  Každý prodejce a výrobce je povinen zaregistrovat se. Registrace více než jedné osoby není možná.

 • Chci prodávat baterie nebo zboží s bateriemi na Kaufland.sk. Musím se na Slovensku registrovat v souladu se zákonem o bateriích, a pokud ano, jak to udělat?

  Od roku 2023 jsou prodejci a všichni distributoři baterií do elektronických zařízení, automobilových a průmyslových baterií z těchto kategorií, kteří prodávají své zboží na Slovensku, které spadá pod evropský zákon o bateriích, povinni splnit registrační povinnosti vyplývající ze zákona o bateriích. To znamená, že se před uvedením baterií na slovenský trh musí zaregistrovat na Ministerstvu životního prostředí Slovenské republiky.

  a. Prodejci s pobočkou na Slovensku se registrují přes Ministerstvo životního prostředí Slovenské republiky. Další informace naleznete zde.

  b. Prodejci, kteří NEMAJÍ slovenskou pobočku, jsou povinni provést výše uvedenou registraci prostřednictvím slovenského zplnomocněného zástupce (Organizácie zodpovednosti výrobcov, OZV). Další informace naleznete zde.

Implementace směrnic EPR na Kaufland.cz

Mám zájem o prodej na Kaufland.at. Musím se v Rakousku zaregistrovat v registru obalů a zapojit se do systému sběru a recyklace obalů?

 • Ich möchte auf Kaufland.at verkaufen. Benötige ich eine Registrierung für Verpackungen in Österreich und muss ich mich in Österreich einem Sammel- und Verwertungssystem anschließen?

  Podle rakouského nařízení o obalech jsou prodejci, resp. „primárně zodpovědné subjekty“, kteří v Rakousku uvádějí na trh obaly pro koncové spotřebitele, povinni zaregistrovat se v portálu EDM (viz edm.gv.at). Po úspěšné registraci v portálu EDM obdržíte své individuální číslo GLN..

  Navíc máte povinnost licencovat obaly, které uvádíte na trh, a zapojit se do jednoho z autorizovaných systémů sběru a recyklace obalů. Seznam autorizovaných systémů sběru a recyklace obalů naleznete zde.

  Více informací naleznete zde.

  Prodejci, kteří nemají sídlo nebo daňovou rezidenci v Rakousku

  Od 1. ledna 2023 jsou prodejci, kteří nemají sídlo nebo daňovou rezidenci v Rakousku, povinni pověřit zplnomocněného zástupce plněním svých povinností vyplývajících z rakouského nařízení o obalech. Pověření se uskutečňuje prostřednictvím notářsky ověřeného zplnomocnění v německém nebo anglickém jazyce. V tomto případě za vás registraci v portálu EDM převezme zplnomocněný zástupce. Následně obdržíte své individuální číslo GLN.

  Upozorňujeme, že pověření zplnomocněného zástupce, a taktéž změny a ukončení pověření mohou vstoupit v platnost až na konci kalendářního kvartálu. Další informace o zplnomocněném zástupci naleznete zde.

  Potřebujete zplnomocněného zástupce v Rakousku? Náš partner take-e-way vám jako váš zplnomocněný zástupce v Rakousku s radostí poskytne komplexní podporu. Více informací naleznete zde.

 • Mám zájem o prodej jednorázových plastových produktů na Kaufland.at. Musím se za tímto účelem v Rakousku zaregistrovat a zapojit do systému sběru a recyklace obalů?

  Podle rakouského nařízení o obalech jsou prodejci a distributoři, kteří uvádí na trh jednorázové plastové produkty a obaly určené pro koncové spotřebitele, povinni zaregistrovat se v portálu EDM (viz edm.gv.at). Po úspěšné registraci obdržíte své individuální číslo GLN..

  Navíc máte povinnost licencovat obaly, které uvádíte na trh, a zapojit se do jednoho z autorizovaných systémů sběru a recyklace obalů. ESeznam autorizovaných systémů sběru a recyklace obalů naleznete zde.

  Více informací naleznete zde.

  Prodejci, kteří nemají sídlo nebo daňovou rezidenci v Rakousku

  Od 1. ledna 2023 jsou prodejci, kteří nemají sídlo nebo daňovou rezidenci v Rakousku, povinni pověřit zplnomocněného zástupce plněním svých povinností vyplývajících z rakouského nařízení o obalech. Pověření se uskutečňuje prostřednictvím notářsky ověřeného zplnomocnění v německém nebo anglickém jazyce. V tomto případě za vás registraci v portálu EDM převezme zplnomocněný zástupce. Následně obdržíte své individuální číslo GLN.

  Upozorňujeme,že pověření zplnomocněného zástupce, a taktéž změny a ukončení pověření mohou vstoupit v platnost až na konci kalendářního kvartálu.

  WDalší informace o zplnomocněném zástupci naleznete zde.

  Potřebujete zplnomocněného zástupce v Rakousku? Náš partner take-e-way vám jako váš zplnomocněný zástupce v Rakousku s radostí poskytne komplexní podporu. Více informací naleznete zde.

 • Chci prodávat elektrická a elektronická zařízení na Kaufland.at. Musím se v souladu se zákonem o elektrických a elektronických zařízeních v Rakousku zaregistrovat, a pokud ano, jak to udělám?

  Ano, prodejci, resp. výrobci, kteří do Rakouska za komerčními účely dováží elektrická a elektronická zařízení z těchto kategorií, se z právního hlediska považují za výrobce, a proto musí splňovat povinnosti jako výrobci elektrozařízení.

  Jako prodejce se proto musíte zaregistrovat v portálu EDM (viz edm.gv.at). Po úspěšné registraci obdržíte své individuální číslo GLN. .

  Navíc máte povinnost licencovat elektrická a elektronická zařízení, která uvádíte na trh, a zapojit se do jednoho z autorizovaných systémů sběru a recyklace obalů. . Seznam autorizovaných systémů sběru a recyklace obalů naleznete zde.

  Více informací o všech ostatních povinnostech naleznete zde.

  Prodejci, kteří nemají sídlo nebo daňovou rezidenci v Rakousku

  Od 1. ledna 2023 jsou prodejci, kteří nemají sídlo nebo daňovou rezidenci v Rakousku, povinni pověřit zplnomocněného zástupce plněním svých povinností vyplývajících z rakouského nařízení o elektrických a elektronických zařízeních. Pověření se uskutečňuje prostřednictvím notářsky ověřeného zplnomocnění německém nebo anglickém jazyce. V tomto případě za vás registraci v portálu EDM převezme zplnomocněný zástupce. Následně obdržíte své individuální číslo GLN.

  Upozorňujeme, že pověření zplnomocněného zástupce, a taktéž změny a ukončení pověření mohou vstoupit v platnost až na konci kalendářního kvartálu.

  Další informace o zplnomocněném zástupci naleznete zde.

  Potřebujete zplnomocněného zástupce v Rakousku? Náš partner take-e-way vám jako váš zplnomocněný zástupce v Rakousku s radostí poskytne komplexní podporu. Více informací naleznete zde.

 • Na co si musím dát pozor v souvislosti se zpětným odběrem elektrozařízení na Kaufland.at?

  Prodejci, kteří na Kaufland.at prodávají elektrozařízení z uvedených kategorií, jsou povinni nabídnout zákazníkům možnost bezplatného zpětného odběru nebo vrácení starých elektrozařízení prostřednictvím Kaufland.at.

  Další informace o rakouském zákoně o elektrických a elektronických zařízeních a s tím souvisejících povinnostech prodejců ohledně zpětného odběru spotřebičů naleznete zde.

 • Chci prodávat baterie na Kaufland.at. Musím se v souladu se zákonem o bateriích v Rakousku zaregistrovat, a pokud ano, jak to udělám?

  Ano, prodejci, resp. výrobci, kteří do Rakouska za komerčními účely dováží baterie z těchto kategorií, ese z právního hlediska považují za výrobce, a proto musí splňovat povinnosti jako výrobci elektrozařízení.

  Jako prodejce se proto musíte zaregistrovat v portálu EDM (viz edm.gv.at). . Po úspěšné registraci obdržíte své individuální číslo GLN. .

  Navíc máte povinnost licencovat elektrická a elektronická zařízení, která uvádíte na trh, a zapojit se do jednoho z autorizovaných systémů sběru a recyklace obalů. Seznam autorizovaných systémů sběru a recyklace obalů naleznete zde.

  Více informací o všech ostatních povinnostech naleznete zde.

  Prodejci, kteří nemají sídlo nebo daňovou rezidenci v Rakousku

  Od 1. ledna 2023 jsou prodejci, kteří nemají sídlo nebo daňovou rezidenci v Rakousku, povinni pověřit zplnomocněného zástupce plněním svých povinností vyplývajících z rakouského nařízení o elektrických a elektronických zařízeních. Pověření se uskutečňuje prostřednictvím notářsky ověřeného zplnomocnění v německém nebo anglickém jazyce. V tomto případě za vás registraci v portálu EDM převezme zplnomocněný zástupce. Následně obdržíte své individuální číslo GLN.

  Upozorňujeme, že pověření zplnomocněného zástupce, a taktéž změny a ukončení pověření mohou vstoupit v platnost až na konci kalendářního kvartálu.

  Další informace o zplnomocněném zástupci naleznete zde.

  Potřebujete zplnomocněného zástupce v Rakousku? Náš partner take-e-way vám jako váš zplnomocněný zástupce v Rakousku s radostí poskytne komplexní podporu. Více informací naleznete zde.

 • Jaké informace musím uložit v portálu pro prodejce pro marketplace Kaufland.at?

  Abyste mohli prodávat na marketplace Kaufland.at, musíte v části Směrnice EPR uložit následující údaje potřebné pro Rakousko.

  Prodejci, kteří nemají sídlo nebo daňovou rezidenci v Rakousku:

  1. Vaše číslo GLN z portálu EDM,

  2. Potvrzení o dodržování vašich povinností označením zaškrtávacího políčka: „Tímto se právně zavazuji, že v případě uvádění příslušných produktů na rakouský trh jako výrobce, resp. primárně zodpovědný subjekt, budu dodržovat požadavky podle § 13a odst. 1 rakouského zákona o odpadním hospodářství (AWG) a také požadavky příslušného nařízení podle § 14 odst. 1 týkající se sběru a recyklace obalů v souladu s § 13a odst. 3 a 4, a také povinnosti související se zapojením do systému sběru a recyklace obalů podle § 13 odst. 2 v platném znění. V případě nesplnění uvedených požadavků se zavazuji, že o tom budu bezodkladně informovat provozovatele online marketplace.“

  Prodejci, kteří nemají sídlo nebo daňovou rezidenci v Rakousku:

  1. Vaše číslo GLN z portálu EDM,

  2. Název společnosti vašeho zplnomocněného zástupce,

  3. Potvrzení o dodržování vašich povinností označením zaškrtávacího políčka: „Tímto se právně zavazuji, že v případě uvádění příslušných produktů na rakouský trh jako výrobce, resp. primárně zodpovědný subjekt, budu dodržovat požadavky podle § 13a odst. 1 rakouského zákona o odpadním hospodářství (AWG) a také požadavky příslušného nařízení podle § 14 odst. 1 týkající se sběru a recyklace obalů v souladu s § 13a odst. 3 a 4, a také povinnosti související se zapojením do systému sběru a recyklace obalů podle § 13 odst. 2 v platném znění. V případě nesplnění uvedených požadavků se zavazuji, že o tom budu bezodkladně informovat provozovatele online marketplace.“

Implementace směrnic EPR na Kaufland.pl

 • Mám zájem o prodej na Kaufland.pl. Musím se v Polsku zaregistrovat v souladu se zákonem o obalech?

  Od 1. ledna 2020 v Polsku platí nové nařízení, které se vztahuje na distributory obalů. Online prodejci, kteří v Polsku uvádí na trh obaly, se musí před započetím své činnosti zaregistrovat v registru BDO. Podobně jako v Německu jsou i v Polsku prodejci přímo zodpovědní za objem obalů, které distribuují konečným spotřebitelům. Registrace probíhá v polštině a může trvat až dvanáct týdnů.Po úspěšné registraci obdržíte své individuální číslo BDO. Další informace o povinnosti registrace naleznete zde.

  Prodejci, kteří nemají sídlo nebo daňovou rezidenci v Polsku

  Od 1. ledna 2020 jsou prodejci, kteří nemají sídlo nebo daňovou rezidenci v Polsku, povinni se zaregistrovat v registru BDO prostřednictvím zplnomocněného zástupce. Po úspěšné registraci obdržíte své individuální číslo BDO. Další informace o zplnomocněném zástupci naleznete zde.

  Potřebujete zplnomocněného zástupce v Polsku? Náš partner take-e-way vám jako váš zplnomocněný zástupce v Polsku s radostí poskytne komplexní podporu. Více informací naleznete zde.

 • Mám zájem o prodej jednorázových plastových produktů na Kaufland.pl. Musím se v Polsku zaregistrovat v souladu s nařízením o jednorázových plastových produktech?

  Od 1. ledna 2020 v Polsku platí nové nařízení, které se vztahuje na distributory jednorázových plastových produktů. Online prodejci, kteří v Polsku uvádí na trh jednorázové plastové produkty, se musí před započetím své činnosti zaregistrovat v registru BDO. Registrace probíhá v polštině a může trvat až Po úspěšné registraci obdržíte své individuální číslo BDO. Další informace o povinnosti registrace naleznete zde.

  Prodejci, kteří nemají sídlo nebo daňovou rezidenci v Polsku

  Od 1. ledna 2020 jsou prodejci, kteří nemají sídlo nebo daňovou rezidenci v Polsku, povinni se zaregistrovat v registru BDO prostřednictvím zplnomocněného zástupce. Po úspěšné registraci obdržíte své individuální číslo BDO. Další informace o zplnomocněném zástupci naleznete zde.

  Potřebujete zplnomocněného zástupce v Polsku? Náš partner take-e-way vám jako váš zplnomocněný zástupce v Polsku s radostí poskytne komplexní podporu. Více informací naleznete zde.

 • Musím se v Polsku zapojit do duálního systému? Pokud ano, jak to mám udělat?

  Kromě registrace v registru BDO a vykazování příslušných ročních hlášení o objemu obalů jsou prodejci povinni hradit poplatek za plnění zákonem předepsaných recyklačních kvót. To je možné vykonávat buď zaplacením poplatku prostřednictvím registru BDO, nebo zapojením se do systému recyklace obalů, který plní zákonné povinnosti prodejců pro sběr a recyklaci odpadů z obalů.

  Vhodný postup konzultujte prosím se svým zplnomocněným zástupcem.

 • Na co si musím dát pozor v souvislosti se zpětným odběrem elektrozařízení na Kaufland.pl?

  Prodejci, kteří na Kaufland.pl prodávají elektrozařízení z uvedených kategorií, jsou povinni nabídnout zákazníkům možnost bezplatného zpětného odběru nebo vrácení starých elektrozařízení prostřednictvím Kaufland.pl.

 • Chci prodávat elektrická a elektronická zařízení na Kaufland.pl. Musím se v souladu se zákonem o elektrických a elektronických zařízeních v Polsku zaregistrovat, a pokud ano, jak to udělám?

  Od 1. ledna 2020 v Polsku platí nové nařízení, které se vztahuje na distributory elektrických a elektronických zařízení. Online prodejci, kteří v Polsku uvádí na trh elektrická a elektronická zařízení, se musí před započetím své činnosti zaregistrovat v registru BDO. Registrace probíhá v polštině a může trvat až dvanáct týdnů. Po úspěšné registraci obdržíte své individuální číslo BDO. Další informace o povinnosti registrace naleznete zde.

  Prodejci, kteří nemají sídlo nebo daňovou rezidenci v Polsku

  Od 1. ledna 2020 jsou prodejci, kteří nemají sídlo nebo daňovou rezidenci v Polsku, povinni se zaregistrovat v registru BDO prostřednictvím zplnomocněného zástupce. Po úspěšné registraci obdržíte své individuální číslo BDO. Další informace o zplnomocněném zástupci naleznete zde.

  Potřebujete zplnomocněného zástupce v Polsku? Náš partner take-e-way vám jako váš zplnomocněný zástupce v Polsku s radostí poskytne komplexní podporu. Více informací naleznete zde.

 • Chci prodávat baterie na Kaufland.pl. Musím se v souladu se zákonem o bateriích v Polsku zaregistrovat, a pokud ano, jak to udělám?

  Od 1. ledna 2020 v Polsku platí nové nařízení, které se vztahuje na prodejce, kteří na trh uvádí baterie. Online prodejci, kteří v Polsku uvádí na trh baterie, se musí před započetím své činnosti zaregistrovat v registru BDO. Registrace probíhá v polštině a může trvat až dvanáct týdnů. Po úspěšné registraci obdržíte své individuální číslo BDO. Další informace o povinnosti registrace naleznete zde.

  Prodejci, kteří nemají sídlo nebo daňovou rezidenci v Polsku

  Od 1. ledna 2020 jsou prodejci, kteří nemají sídlo nebo daňovou rezidenci v Polsku, povinni se zaregistrovat v registru BDO prostřednictvím zplnomocněného zástupce. Po úspěšné registraci obdržíte své individuální číslo BDO. Další informace o zplnomocněném zástupci naleznete zde.

  Potřebujete zplnomocněného zástupce v Polsku? Náš partner take-e-way vám jako váš zplnomocněný zástupce v Polsku s radostí poskytne komplexní podporu. Více informací naleznete zde.

 • Jaké informace musím uložit v portálu pro prodejce pro marketplace Kaufland.pl?

  V části Směrnice EPR můžete pro Polsko uložit následující údaje:

  Prodejci, kteří nemají sídlo nebo daňovou rezidenci v Polsku:

  1. Vaše číslo BDO z portálu BDO,

  Prodejci, kteří nemají sídlo nebo daňovou rezidenci v Polsku:

  1. Vaše číslo BDO z portálu BDO,

  2. Název společnosti vašeho zplnomocněného zástupce,

  Upozorňujeme: Pro prodejce v rámci modelu „domnělého dodavatele“ je uvedení čísla BDO povinné.

Často kladené otázky ohledně ukládání registračních čísel WEEE na Kaufland Global Marketplace

 • Kde získám registrační číslo WEEE?

  Pokud své produkty kupujete od dodavatele nebo výrobce se sídlem v Německu, byly tyto produkty nebo značky již zaregistrovány dodavatelem nebo výrobcem. Vy musíte pouze tato registrační čísla WEEE uložit v portálu pro prodejce.

  Pokud jste prvním a jediným prodejcem určitých produktů nebo značek v Německu, musíte se sami zaregistrovat do portálu nadace ear. (Možné pouze pro prodejce se sídlem v Německu. Prodejci, jejichž sídlo není v Německu, jsou povinni provést registraci v portálu nadace ear prostřednictvím zplnomocněného zástupce).

 • Proč se mi zobrazuje chybová zpráva „Duplikát“ v portálu pro prodejce?

  Identické registrační číslo WEEE není možné zadat vícekrát do portálu pro prodejce. V tomto případě se zobrazí chybová zpráva „Duplikát“. Pokud prodáváte několik značek, může se stát, že je uložené registrační číslo WEEE pro těchto několik značek platné. V tomto případě stačí své registrační číslo WEEE uložit pouze jednou.

 • Jaké produktové kategorie jsou dotčeny?

  Přehled dotčených kategorií zařízení naleznete zde.

 • Co se stane s položkami ve špatné kategorii?

  Prosím, obraťte se na naši podporu pro prodejce a sdělte nám dotčené položky. Posléze zkontrolujeme, jestli je dotčená položka špatně zařazena.

 • Uložil/a jsem všechna registrační čísla WEEE pro své dotčené produkty, ale stále ještě dostávám informaci, že mé nabídky budou po 1. červenci skryty. Co s tím můžu dělat?

  Prověřte prosím, jestli jste v portálu pro prodejce uložili všechna registrační čísla WEEE pro svá dotčená elektrická a elektronická zařízení, která prodáváte na Kaufland.de. Sem spadají nejen vaše vlastní registrační čísla, ale také čísla vašich dodavatelů a výrobců.

  Pokud přesto dojde k určitým nepravidelnostem, obraťte se prosím na naši podporu pro prodejce nebo na svého osobního account managera. Posléze zkontrolujeme, jestli je dotčená položka špatně zařazena.

 • Mé číslo bylo zamítnuto. Čím to může být?

  Může to mít několik důvodů. Nejčastější jsou mimo jiné:

  • Registrační číslo WEEE je neplatné a nemůže být ověřeno. To si můžete zkontrolovat zde.
  • Zadali jste, že se jedná o vaše registrační číslo WEEE v případě, kdy se jedná o registrační číslo výrobce nebo zprostředkujícího dodavatele.
  • Registrační číslo WEEE je zaregistrováno na jinou firmu než na firmu uvedenou ve vašem účtu na Kaufland Global Marketplace.
  • Číslo, které jste uložili, není registrační číslo WEEE, ale DIČ (VAT-ID).
 • Co se stane s mými položkami, pokud neuložím registrační čísla WEEE?

  Pokud neuložíte do 1. července 2023 platná registrační čísla WEEE pro své dotčené nabídky v souladu se zákony o elektrických a elektronických zařízeních a bateriích, budou vaše nabídky 1. července 2023 skryty a nebudou se zobrazovat do té doby, dokud nebudou registrační čísla WEEE uložena a z naší strany ověřena.

 • Nadace EAR mi sdělila, že nepotřebuji žádné registrační číslo. Co mám dělat?

  Prosím, informujte se zde o svých přesných registračních povinnostech u nadace ear. Zkontrolujte prosím, jestli jste vzali v potaz všechny kombinace, ze kterých by mohla vyplývat vaše registrační povinnost.

  Pokud své produkty například kupujete od dodavatele nebo výrobce se sídlem v Německu, byly tyto produkty nebo značky již zaregistrovány dodavatelem nebo výrobcem. Tato registrační čísla WEEE však musíte přesto uložit v portálu pro prodejce.

  Pokud jste prvním a jediným prodejcem určitých produktů nebo značek v Německu, musíte se sami zaregistrovat do portálu nadace ear. (Možné pouze pro prodejce se sídlem v Německu. Prodejci, jejichž sídlo není v Německu, jsou povinni provést registraci v portálu nadace ear prostřednictvím zplnomocněného zástupce).

 • Registrační číslo neobdržím včas, lze lhůtu prodloužit?

  Ne, prodloužení lhůty není možné. Zažádejte o registrační čísla WEEE u nadace ear nyní a svá registrační čísla uložte co nejdříve v portálu pro prodejce – až po následovném ověření budou vaše skryté položky opět aktivovány.

 • Dostal/a jsem od nadace EAR potvrzení, že se má registrace protáhne. Je to dostačující, aby mé nabídky nebyly skryty?

  Ne. Coby marketplace také podléháme zákonným prověřovacím povinnostem v souladu se zákony o elektrických a elektronických zařízeních a bateriích. Od 1. července 2023 můžeme tedy povolit pouze nabídky, ke kterým je k dispozici platné registrační číslo WEEE.

 • Co musím udělat po 1. červenci 2023? Je nutné zadat u každého nově zalistovaného elektronického zařízení znovu registrační číslo WEEE?

  Identická registrační čísla WEEE nemusíte znovu zadávat. Pokud prodáváte několik značek, může se stát, že jsou registrační čísla WEEE, která jste již uložili, pro těchto několik značek a kategorií zařízení platná. V tomto případě musíte zadat své registrační číslo WEEE jen jednou.

  Pokud však přidáte nabídky jiných kategorií zařízení a značek, pro které již uložená čísla WEEE nejsou platná, je nutné, abyste uložili platná registrační čísla pro své nové nabídky.

4. Faktury pro zákazníky
 • Co musím zohlednit při vytváření faktur pro zákazníky?

  1. Vezměte prosím na vědomí příslušné informace v našich Zásadách pro prodejce a VOP pro prodejce.

  2. Jako prodejce nesete zodpovědnost za vystavení faktury konečnému zákazníkovi.

  Platí pro Polsko: Upozorňujeme, že na fakturách, které vystavujete do Polska, musíte uvádět své číslo BDO.

  Musím zákazníkům vystavovat faktury v jazyce země, ve které se uskutečnil prodej?

  Vystavování faktur zákazníkům v příslušném jazyce jednotlivých zemí není povinné. Mějte však na paměti, že místní úřady mohou v případě auditu požadovat všechny faktury v místním jazyce.

  Upozornění: V případě modelu „domnělého dodavatele“ (FLM) (více informací naleznete na naší stránce o evropské daňové směrnici 2021) zasílá fakturu za objednávku koncovému zákazníkovi společnost Kaufland Global Marketplace. Faktury vystavené společností Kaufland Global Marketplace jsou vždy vystaveny v místním jazyce.

  I nadále však zůstáváte smluvním partnerem zákazníka a nesete odpovědnost za produkt i záruku.

  Upozornění: Správné daňové sazby

  Máte povinnost uvádět na faktuře daňovou sazbu v souladu se zákonem o DPH země, ve které má váš zákazník sídlo.

 • Co je to recyklační poplatek a musím ho uvádět na fakturách pro všechny prodejní kanály společnosti Kaufland?

  Recyklační poplatek představuje poplatek za likvidaci elektrického a elektronického zařízení, který může být naúčtován zákazníkovi.

  Jako prodejce nesete zodpovědnost za vystavení faktury konečným zákazníkům na Slovensku, v Česku, Německu, Rakousku a Polsku (kromě modelu „domnělého dodavatele““).

  Upozorňujeme, že náklady na recyklaci elektrických a elektronických zařízení (EEZ) jste povinni uvádět na faktuře jako tzv. „recyklační poplatek“.

  Můžu na faktuře propagovat svůj vlastní e-shop?

  Kromě povinných údajů o vaší společnosti nesmí faktura obsahovat žádné webové adresy ani odkazy na vlastní e-shop.

5. Daňové sazby

Když prodejci v Německu, na Slovensku, v České republice, v Polsku nebo v Rakousku prodávají své zboží koncovým zákazníkům, musí odvádět DPH. Jeho výše se může v jednotlivých zemích lišit.

Prodávají-li prodejci koncovému zákazníkovi

 • v Německu, pak platí německé sazby DPH.
 • na Slovensku, pak platí slovenské sazby DPH.
 • v České republice, pak platí české sazby DPH.
 • v Rakousku, pak platí rakouské sazby DPH.
 • v Polsku, pak platí polské sazby DPH.

Rozhodujícím faktorem je tedy místo, kde se nachází koncový zákazník a kam prodejci zasílají své zboží. Za vystavení faktury jsou zodpovědní prodejci.

V rámci Kaufland Global Marketplace můžete jako prodejce využívat služeb našeho partnera Hellotax, který vás podpoří v profesionální a efektivní automatizaci daňové problematiky. Více informací najdete zde.

 • Jaká je sazba DPH pro zboží v Německu?

  V Německu existuje několik různých daňových sazeb pro daň z přidané hodnoty:

  • Základní sazba DPH činí 20 % na většinu zboží a služeb.
  • Snížená sazba DPH činí 7 % (např. u některých potravin a knih).

  Sazby daně pro Německo jsou stanoveny v německém zákoně o dani z přidané hodnoty v § 12 (Umsatzsteuergesetz in § 12 UStG).

 • Jaká je sazba DPH pro zboží na Slovensku?

  Na Slovensku existuje několik různých sazeb DPH:

  • Základní sazba DPH činí 19 % na většinu zboží a služeb.
  • Snížená sazba DPH činí 10 % (např. u některých potravin a knih).

  Informace o slovenském systému DPH lze nalézt na internetových stránkách Ministerstva financí SR.

 • Jaká je sazba DPH pro zboží v České republice?

  V České republice existuje několik různých sazeb DPH:

  • Základní sazba DPH činí 21 % na většinu zboží a služeb.
  • Snížená sazba DPH na vybrané zboží, jako jsou základní potraviny, činí 15 %.
  • Snížená sazba DPH na vybrané zboží, jako jsou zdravotnické výrobky a kojenecká výživa, činí 10 %.

  Informace o českém systému DPH naleznete na internetových stránkách Ministerstva financí ČR.

 • Jaká je sazba DPH pro zboží v Rakousku?

  V Rakousku existuje několik různých sazeb DPH:

  • Pro většinu zboží a služeb platí standardní sazba DPH ve výši 20 %.
  • Snížená sazba DPH ve výši 13 % se uplatňuje na vybrané zboží, jako např. živé rostliny, domácí zvířata atp.
  • Snížená sazba DPH ve výši 10 % se uplatňuje na vybrané zboží, jako např. potraviny, léky, knihy atp.

  Více informací o systému rakouské DPH naleznete zde.

 • Jaká je sazba DPH pro zboží v Polsku?

  V Polsku existuje několik různých sazeb DPH:

  • Pro většinu zboží a služeb platí standardní sazba DPH ve výši 23 %.
  • Snížená sazba DPH ve výši 8 % se uplatňuje na vybrané zboží, jako např. léky, zdravotnické pomůcky atp.
  • Snížená sazba DPH ve výši 5 % se uplatňuje na vybrané zboží, jako např. knihy a časopisy, některé potraviny atp.

  Více informací o systému polské DPH naleznete zde.

6. Zákon o daňové transparentnosti platforem (PStTG) pro uplatnění směrnice EU-DAC7
 • Co je zákon o daňové transparentnosti platforem (PStTG) a směrnice DAC7 a jaké informace musím nyní uložit?

  Od 1. ledna 2023 vstoupil v platnost zákon o daňové transparentnosti platforem (zkratka: PStTG), který realizuje směrnici EU DAC7. Provozovatelé marketplace mají od 1. ledna 2023 vůči evropským daňovým úřadům ohlašovací povinnost o prodejích ze strany zaregistrovaných prodejců. Podrobné informace naleznete zde.

  Zákon o daňové transparentnosti platforem platí pro všechny prodejce se sídlem nebo daňovou rezidencí v EU.

  V účtu prodejce v portálu pro prodejce musí být vyplněny tyto údaje:

  • identifikační číslo daňového poplatníka (TIN) pro vaše hlavní sídlo v EU,
  • a pokud existují: všechny další daňové rezidence v EU.
   • Zde je potřeba adresa a příslušné identifikační číslo daňového poplatníka (TIN).

  Kaufland Global Marketplace je ze zákona povinen shromažďovat v rámci povinně ohlašovaných údajů identifikační čísla daňových poplatníků (TIN), případně daňová čísla.

 • Co je identifikační číslo daňového poplatníka (TIN)? Co platí v Německu?

  Identifikační číslo daňového poplatníka (Tax Identification Number – TIN) slouží k identifikaci osoby s daňovou povinností. Pod tímto číslem je osoba s daňovou povinností vedena u finančního úřadu.

  V Německu platí jako identifikační čísla daňových poplatníků (TIN) tato čísla:

  • identifikační číslo daňového poplatníka, které obdrží každá fyzická osoba,
  • místně příslušným finančním úřadem přidělené daňové číslo pro fyzické a právnické osoby.
 • Jaká identifikační čísla daňových poplatníků platí v ostatních státech EU?

  V následující tabulce je uvedeno, pod jakým označením jsou běžně známa identifikační čísla daňových poplatníků (TIN) v ostatních členských státech EU.

  Zdroj: https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/

  Země Známo pod pojmem Identifikační číslo (TIN) pro fyzické osoby Identifikační číslo (TIN) pro právnické osoby
  Rakousko Daňové identifikační číslo devítimístné devítimístné
  Belgie Národní registrační číslo Identifikační číslo společnosti
  Belgické číslo společnosti
  jedenáctimístné desetimístné
  Bulharsko Jednotné občanské číslo
  Osobní číslo pro cizince/-ky
  Jednotný identifikační kód
  Jednotný identifikační kód „BULSTAT“
  desetimístné devítimístné
  Chorvatsko Osobní identifikační číslo jedenáctimístné jedenáctimístné
  Kypr Daňový identifikační kód 8 cifer + 1 písmeno 8 cifer + 1 písmeno
  Česká republika Osobní identifikační číslo/rodné číslo devítimístné nebo desetimístné „CZ“ + 8 až 10 cifer
  Dánsko Registrační číslo v centrálním rejstříku osob
  Číslo CVR
  Číslo SE
  desetimístné osmimístné
  Estonsko Osobní kód
  Jednoznačný registrační kód
  jedenáctimístný osmimístný
  Finsko Číslo sociálního pojištění
  Kód identity společnosti
  6 cifer + (+ nebo - nebo „A“) + 3 cifry + 1 cifra nebo písmeno 7 cifer + „-“ + 1 cifra
  Francie Daňové identifikační číslo
  SIREN identifikační číslo společnosti
  13 cifer (první cifra je vždy 0, 1, 2 nebo 3) devítimístné
  Německo Identifikační číslo
  Daňové číslo
  Daňové identifikační číslo
  jedenáctimístné desetimístné až třináctimístné
  Řecko Daňové identifikační číslo devítimístné devítimístné
  Maďarsko Daňové identifikační číslo
  Daňové číslo
  desetimístné jedenáctimístné
  Irsko Osobní číslo sociálního pojištění
  Daňové referenční číslo
  Číslo CHY
  7 cifer + 1 písmeno
  7 cifer + 2 písmena
  7 cifer + 1 písmeno
  7 cifer + 2 písmena
  „CHY“ + 1 až 5 cifer
  Itálie Daňové číslo
  Daňové identifikační číslo
  6 písmen + 2 cifry + 1 písmeno + 2 cifry + 1 písmeno + 3 cifry + 1 písmeno jedenáctimístné
  Lotyšsko Osobní identifikační číslo
  Daňové identifikační číslo
  jedenáctimístné „9000“ + 7 cifer
  „4000“ + 7 cifer
  „5000“ + 7 cifer
  Litva Daňové identifikační číslo
  Daňové registrační číslo
  desetimístné nebo jedenáctimístné devítimístné nebo desetimístné
  Lucembursko Národní identifikační číslo
  Národní značení
  třináctimístné jedenáctimístné
  Malta Číslo občanského průkazu Jednoznačné referenční
  číslo daňového poplatníka
  7 cifer + 1 písmeno devítimístné
  devítimístné
  devítimístné
  Nizozemsko Daňové identifikační číslo devítimístné devítimístné
  Polsko Identifikační číslo pro obyvatele Polska
  Daňové identifikační číslo
  desetimístné nebo jedenáctimístné desetimístné
  Portugalsko Daňové identifikační číslo devítimístné devítimístné/td>
  Rumunsko Daňové identifikační číslo třináctimístné dvou- až jedenáctimístné
  Slovensko Daňové identifikační číslo
  Jednoznačné osobní identifikační číslo
  desetimístné desetimístné
  Slovinsko Identifikační číslo daňového poplatníka osmimístné osmimístné
  Španělsko Národní identifikační dokument
  Identifikační dokument pro cizince/-ky
  Daňové identifikační číslo
  8 cifer + 1 písmeno
  „L“ + 7 cifer + 1 písmeno
  „K“ + 7 cifer + 1 písmeno
  „X“ + 7 cifer + 1 písmeno
  „Y“ + 7 cifer + 1 písmeno
  „Z“ + 7 cifer + 1 písmeno
  „M“ + 7 cifer + 1 písmeno/td>
  1 písmeno + 8 cifer
  1 písmeno + 7 cifer + 1 písmeno
  Švédsko Číslo sociálního pojištění
  Koordinační číslo
  Číslo organizace
  desetimístné desetimístné
 • Je identifikační číslo daňového poplatníka (TIN) nebo daňové číslo to samé, jako je číslo zápisu v obchodním rejstříku?

  Ne.

  Jedná se o rozdílná čísla. Identifikační číslo daňového poplatníka je udělováno Ústředním spolkovým daňovým úřadem (BZSt), daňové číslo je udělováno příslušným finančním úřadem a číslo zápisu v obchodním rejstříku je udělováno příslušným rejstříkovým soudem.

 • Je identifikační číslo daňového poplatníka (TIN) nebo daňové číslo to samé, jako je daňové identifikační číslo (DIČ)?

  Ne.

  Identifikační číslo daňového poplatníka (TIN) a daňové identifikační číslo (DIČ) jsou rozdílná čísla.

7. Energetický štítek pro elektronické produkty

Stejně jako informační listy produktu musí být i energetické štítky elektronických produktů napsány v příslušném jazyce konkrétní země. Přeložte prosím příslušné energetické štítky dotčených produktů do jazyka země, ve které prodáváte své zboží.

Pokud energetický štítek chybí nebo je nesprávný, vyhrazujeme si právo produkty přestat zobrazovat online.

Kaufland Global Marketplace vám nabízí bezplatný překlad údajů o produktech. Můžete si nechat automaticky přeložit stávající údaje o produktu. Případné změny můžete provést kdykoli později.

Kromě automatizovaného překladu údajů o produktech vám náš partner Powerling nabízí překladatelské služby – od post-editace až po úpravu profesionálními překladateli. Další informace o společnosti Powerling najdete zde.

8. Prohlášení o shodě (např. u produktů s označením CE)

EU prohlášení o shodě (označení CE) je dokument, kterým prodejci/výrobci prohlašují, že jejich výrobky splňují evropské směrnice a normy. Dokument musí být podepsán prodejcem/výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem. Pokud si prodejce/výrobce nevyžádá pro příslušný produkt EU prohlášení o shodě, může mu být uložena vysoká pokuta.

Prohlášení musí být sepsána v příslušném jazyce země, ve které prodáváte.

K dispozici vám jsou četné překladatelské služby naší partnerské společnosti Powerling. Více informací najdete zde.

Pokud označení CE chybí nebo je nesprávné, společnost Kaufland Global Marketplace si vyhrazuje právo produkty skrýt.

9. Platforma EU pro řešení sporů online

Evropská komise poskytuje Evropskou platformu pro řešení sporů online, aby bylo nakupování na internetu bezpečnější a férovější. Online prodejci působící v EU mají povinnost poskytovat následující údaje:

a. Je nutné uvést odkaz na platformu pro online řešení sporů. Tento odkaz musí být přístupný.

Příklad textu odkazu: „Podle platných právních předpisů jsme povinni informovat spotřebitele o existenci Evropské platformy pro řešení sporů online. Této platformy lze využít k urovnání sporů bez nutnosti obrátit se na soud. Za zřízení platformy odpovídá Evropská komise. Evropskou platformu pro řešení sporů online najdete zde: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.“

b. Musíte jasně uvést, zda s účastí v řízení o řešení sporů před neutrální třetí stranou pro spotřebitelské spory souhlasíte, nebo ji odmítáte.

Příklad textu: "Jsme/Nejsme ochotni účastnit se řízení o řešení sporů před neutrální třetí stranou."

Tyto informace musí být uloženy pro každý online marketplace Kaufland v části Právní údaje.

Pokud o Evropské platformě pro řešení sporů online neuvedete žádné informace, vyhrazuje si společnost Kaufland Global Marketplace právo vaše nabídky skrýt.

10. Produkty s biocidy

Biocidní přípravky mohou být na marketplace společnosti Kaufland nabízeny pouze v případě, že je pro příslušné nabídky k dispozici registrační číslo, které se zobrazí u nabídky.

Každý biocidní přípravek musí být v každé zemi prodeje registrován zvlášť a je mu přiděleno vlastní registrační číslo, které musíte uložit do příslušných kategorií produktu jako nový atribut „Registrační číslo biocidních přípravků“. Tuto informaci můžete zveřejnit v údajích o produktu prostřednictvím atributu „biocide_number“.

Pokud není registrační číslo správně uloženo, společnost Kaufland Global Marketplace si vyhrazuje právo produkty skrýt.

11. Balíčky produktů a kódy EAN

Přípustné balíčky jsou nabídky, které zahrnují kombinovanou nabídku s přidanou hodnotou alespoň dvou různých typů produktů, které jsou nabízeny za celkovou cenu.

Příklad přípustných balíčků: Sada hrnců sestávající ze čtyř hrnců různých velikostí

Příklad nepřípustných balíčků: Smartphone s přidaným průhledným krytem

Pokud balíčky produktů nebudou splňovat požadavky stanovené na marketplace, vyhrazuje si společnost Kaufland Global Marketplace právo zablokovat všechny nabídky.

Vyloučení odpovědnosti: Tyto informace nepředstavují ani nenahrazují právní poradenství. Informujte se prosím na vlastní odpovědnost a v případě potřeby si vyžádejte právní poradenství ohledně toho, zda vámi nabízené produkty spadají do příslušných kategorií a požadavků.

FAQ

 • Jaké dokumenty potřebuji pro registraci?

  Abyste mohli prodávat prostřednictvím Kaufland Global Marketplace, budete pro registrační proces potřebovat následující dokumenty:

  • Občanský průkaz/cestovní pas všech zástupců společnosti (OSVČ & právnické osoby)
  • Živnostenský list (OSVČ)
  • Výpis z obchodního rejstříku, který není starší než 4 dny (právnické osoby)
  • Údaje o skutečných vlastnících (právnické osoby)
  • Podklady o rozdělení podílů společnosti (právnické osoby)
 • Jak funguje registrační proces pro prodej s Kaufland Global Marketplace?

  Registrační proces pro prodej s Kaufland Global Marketplace probíhá velmi jednoduše. Provedeme vás registrací krok za krokem.

  Otevřete si účet prodejce, uložíte potřebné informace a nahrajete požadované dokumenty. Po dokončení registrace ověří Kaufland Global Marketplace vaše údaje a zaktivuje váš účet během tří pracovních dnů.

 • Jaké údaje musím při registraci uvést?

  Během registrace musíte nastavit následující údaje:

  • Uveďte vaše jméno a e-mailovou adresu, kterou chcete použít pro vytvoření vašeho účtu prodejce. Zvolte si heslo a udělte souhlas s právními požadavky pro prodej prostřednictvím Kaufland Global Marketplace.
  • Zvolte si své jméno prodejce, pod kterým budete na marketplace prodávat, a uveďte odhadovaný počet produktů, které chcete prodávat. Dále uveďte kategorie, ve kterých chcete prodávat.
  • Zadejte všeobecné informace o vaší společnosti (právní forma, zástupci společnosti, registrované sídlo společnosti, daňové informace, platební údaje).
  • Uložte své dokumenty, kterými máme na mysli: Kopii vašeho platného občanského průkazu (z obou stran) nebo cestovního pasu všech zástupců společnosti (od všech zástupců společnosti, kteří jsou zapsáni v obchodním rejstříku); Živnostenský list/živnostenské oprávnění; Výpis z obchodního rejstříku (nesmí být starší než 4 týdny)
  • Uveďte skutečného vlastníka a nahrajte dokument, který prokazuje rozdělení podílů společnosti.
  • Zadejte kontaktní údaje osoby, na kterou se má obracet náš zákaznický servis a tým Kaufland podpory pro prodejce.
  • V posledním kroku zkontrolujte všechny své údaje a uložte je. Klikněte na tlačítko „Dokončit registraci“, čímž se vaše podklady dostanou k nám.
  • Upozorňujeme: OSVČ budou vyzváni, aby svou identitu ověřili přes aplikaci IDnow.