Zásady ohledně údajů o produktech
Alle Kategorien
Warenkorb
Kaufland Card
Willkommen beim Online‑Marktplatz
Filial-Angebote
Online-Marktplatz
Zásady ohledně údajů o produktech
| | | |

Zásady ohledně údajů o produktech

Vylepšené údaje o produktech pro vyšší obrat

Prodejci, kteří chtějí generovat vysoký obrat, by měli své údaje o produktech na Kaufland.de přepracovat tak, aby byly optimální. Naše zásady vám s tím pomůžou: V této příručce se dozvíte vše potřebné o povinných údajích, trefných popiscích a líbivých fotografiích pro vaše produkty.

Proč jsou pro naše zákazníky kompletní a správné údaje o produktech důležité?

 • Pomáhají zákazníkovi rychle najít správné informace. To vytváří důvěru k prodejci a navyšuje spokojenost zákazníka.
 • Zákazník je díky nim schopen se rychle a informovaně rozhodnout pro koupi produktu.
 • Sníží se míra vrácení zboží i reklamací.
 • Obrat se navýší.
Kompletní a správné údaje o produktu napomáhají tomu, aby byl zážitek z nákupu pro zákazníka co nejlepší. Pro vás jako prodejce to znamená především vyšší obrat, ale také navázání důvěrnějšího vztahu se zákazníkem. Hrubé nedodržení zásad ohledně údajů o produktech může vést k omezení vaší prodejní činnosti na Kaufland.de.
S těmito nástroji optimalizujete své údaje o produktech.
S těmito nástroji optimalizujete své údaje o produktech.

Obecně byste si při nahrávání vašich produktů měli dát pozor na to, aby vaše údaje o produktech odpovídaly zásadě pěti „C“:

 • Complete: Kompletní údaje o produktech se všemi potřebnými atributy
 • Correct: Žádné nepřesné nebo nesprávné údaje
 • Clear: Nezavádějící a jasné formulace a fotografie produktu
 • Consistent: Údaje, které si neprotiřečí (např. v názvu produktu a jeho popisu)
 • Condensed: Přehledné a kompaktní informace

Při optimalizaci vašich údajů o produktech se držte základního principu pěti „C“.
Při optimalizaci vašich údajů o produktech se držte základního principu pěti „C“.

1. Název produktu

Název produktu prozradí zákazníkovi ty nejdůležitější informace hned na první pohled. Zde jsou uvedeny hlavní charakteristiky produktu – krátce a stručně.

Při vytváření názvu mějte na paměti následující kritéria:

Formální pokyny

Bezchybný jazyk a správná gramatika (automatické překlady jsou spolehlivé jen od profesionálních poskytovatelů jazykových služeb, jako je Powerling) Žádné symboly, smajlíky nebo neobvyklé speciální znaky
Vypsání čísel číslicí (např. 15 namísto patnáct) Žádné odchylky ve formátování (např. pouze velká písmena nebo velbloudí notace). Netýká se oficiálních názvů značek

Pokyny k obsahu

 Krátký, jasně srozumitelný název produktu  Žádná obsahová zdvojení/opakování
 Nejrelevantnější informace o produktu  Žádné skládání klíčových slov za sebou (synonyma se mohou použít v krátkém popisu)
Žádné výroky reklamního charakteru ohledně ceny nebo stavu produktu (např. „nejlepší cena“, „doprava zdarma“)
 Žádné informace o prodejci

Doporučená délka názvu

Název by měl být dlouhý 50 až 80 znaků. V případě delších názvů se může stát, že se na některých místech nebudou zobrazovat celé nebo budou automaticky zkráceny.

Příklady dobrých a špatných názvů produktů:

"Sharp R-982STWE Kombi Mikrowelle mit Infrarotgrill"
Good title
 • Jasně viditelná značka i název produktu
 • Jednoznačně rozpoznatelná základní funkcionalita
 •  Korektní jazyk bez pravopisných chyb

"Bestway Planschbecken 'Pavillon' 140 x 140 x 114 cm"
Good title
 •  Značka jasně viditelná
 •  Název produktu v uvozovkách lehce zvýrazněný
 • Uveden důležitý atribut – velikost

"WOLKENSTEIN Retro Mikrowelle Microwelle Mikrowellenherd WMW620 SG Grün 700 Watt"
Not recommended Title
 •  Značka jasně viditelná
 • Rozpoznatelná speciální vlastnost („Retro“)
 •  Spam klíčových slov / synonyma v názvu

"✓ BESTSELLER!!! Küchenwagen Mikrowellenhalter Küchenschrank mit 2 Ablagen Küchenschrank 122x60x33cm weiß Hochschrank Badmöbel"
Bad title
 • Spam klíčových slov / synonyma v názvu
 • Reklamní charakter názvu („Bestseller“)
 • Speciální znak v názvu („☑“)
 • Zavádějící klíčová slova („Küchenwagen“, „Badmöbel“)
 •  Opakování

"Mitesser der Gesichtsentfernung entfernt Nase kleben Nasenmaske Akne Reinigungsfilm 1PC GHH201217005"
Bad title
 • Špatný strojový překlad
 • Dlouhý nesrozumitelný název produktu
 •  Nesmyslné skládání klíčových slov za sebou


2. Fotografie produktu

Profesionální fotografie produktu patří k nejdůležitějším údajům o produktu v e-commerce, jelikož si zákazníci své zboží před koupí nemohou vyzkoušet. S kvalitní fotografií produktu zákazníci vědí, o jakou položku se jedná, ještě než si o ní něco vůbec přečtou. V ideálním případě by fotografie produktu měly mít bílé pozadí. Dále byste měli pořídit další fotografie z různých úhlů a také detailní snímky.

Navíc byste se měli řídit následujícími tipy:

Formální pokyny

Na první fotografii viditelná jasná silueta produktu na bílém pozadí (mj. nezbytné pro Google Shopping) Žádná koláž z více fotografií
 Pouze neutrální fotografie produktu bez reklamní povahy (např. s nápisem „výprodej“)  Žádné stíny, rámy nebo white space
 Jako hlavní fotografie žádné náladové obrázky
 Žádné fotografie jako zástupné symboly
 Žádný text, loga, symboly nebo vlajky
 Žádné informace o dopravě nebo ceně
 Pečetě nejsou povoleny (např. Stiftung Warentest)

Pokyny k obsahu

Produkt je na první fotografii kompletně vyobrazen (pro další fotografie jsou možné detailní záběry)
Pouze fotografie produktů a příslušenství, které je součástí balení
Různé úhly pohledu

Doporučená velikost fotografií:

 • Standardní rozměry: Minimálně 1 024 pixelů na výšku nebo šířku
 • Funkce přiblížení (zoom): Minimálně 2 048 pixelů na výšku nebo šířku
 • 5 až maximálně 10 obrázků z různých úhlů, také detailní záběry
 • Maximální velikost souboru: 10 MB

Aby mohli naši zákazníci používat všechny dostupné funkce, doporučujeme pro všechny produkty nahrávat obrázky s rozměry alespoň 2 048 pixelů na výšku nebo na šířku. Aby si produkt zákazníci mohli pořádně prohlédnout zblízka, používají rádi funkci Zoom. Proto je však nezbytné, abyste nahráli fotografii s vyšším rozlišením, než jakou má standardní velikost fotografie. Vaše produkty budou propagovány i na jiných marketingových kanálech. Fotografie se za tímto účelem přejímají pro jiné služby. Mnoho sociálních médií doporučuje navíc například minimální velikost obrázku 1200 x 1200 pixelů. Google Shopping doporučuje pro oděvy a módní doplňky minimální šířku fotografie 1440 px.

Příklady dobrých a špatných fotografií produktů:

Good image
 •  Produkt na fotografii stojí samostatně
 •  Produkt a jeho funkce jsou jednoznačně rozpoznatelné
 •  Na dalších fotografiích jsou dostupné náladové snímky a více informací

Good image
 •  Produkt na fotografii stojí samostatně
 • Různé úhly pohledu na produkt v dalších fotografiích
 •  Vysoká kvalita bez rušivých elementů

Image not recommended
 • Příslib ohledně zdraví
 • Produkt nestojí samostatně
 • Text na fotografii

Image not recommended
 •  Vymyšlené pečetě
 • Text na fotografii
 • Loga na fotografii
 • Název produktu na fotografii
 • Reklamní slogany („The Best Choice“)

Image not recommended
 • Přepravní loga na fotografii
 •  Text na fotografii
 • Zobrazení obalu na hlavní fotografii

Image not recommended
 • Logo na fotografii
 • Vlajky na obrázku


3. Popis produktu

Popis produktu slouží k tomu, aby zákazníkovi podrobně vysvětlil a představil produkt se všemi jeho přednostmi. Čím je popis preciznější, tím menší je pravděpodobnost, že zákazník bude mít falešná očekávání a tím spíše je možné zamezit vracení produktů.

Popisy produktů by se měly vždy skládat z:

 • informativního souvislého textu a
 • z doplňujícího výčtu, který se skládá z vysvětlivek s technickými a funkčními detaily (tzn. všechny důležité a nezbytné informace o produktu pro zákazníka)

Formální pokyny

Bezchybný jazyk a správná gramatika (strojové překlady nejsou přípustné)  Žádný JavaScript
Vypsání čísel číslicí (např. 15 namísto patnáct)  Žádné symboly ve výčtu
Dobře naformátované popisy (čistý text nebo HTML), doporučuje se text a výčty Žádné speciální fonty písma
Použití odstavců s tučnými nadpisy Žádné tučné písmo (kromě v nadpisu)
Žádné nezvyklé zvláštní znaky
Žádné odkazy, fotografie nebo videa

Pokyny k obsahu

Jasné informace, které si neprotiřečí a pomohou zákazníkovi porozumět produktu  Žádný obscénní obsah
 Právně konformní obsah Žádné reklamní texty
 Konzistentní informace  Žádné nesprávné informace
 Žádné přísliby ohledně zdraví
 Nespamovat klíčová slova
 Žádné údaje ke stavu, dopravě nebo kontaktu
 Žádné ceny, slevy nebo informace ohledně záruky
 Žádná prohlášení ohledně testování produktu

Doporučené délka popisu

Popis produktu by měl obsahovat alespoň 150 a maximálně 5 000 znaků.

Příklady dobrých a špatných popisů produktů:

Good Description
 • Přehledný výčet vlastností produktu
 • Dobře čitelný souvislý text s dalšími informacemi
 • Korektní jazyk bez pravopisných chyb

Bad Description
 •  Nejasné informace o produktu
 • Nekvalitní strojový překlad s mnohými pravopisnými a gramatickými chybami
 •  Chyby ve znacích

Bad Description
 •  Nekvalitní strojový překlad s mnohými chybami ve slovech, pravopisnými a gramatickými chybami
 • Použití smajlíků


4. Atributy a strukturované údaje o produktech

Pomocí atributů můžete své údaje o produktech obohatit o strukturovaná data. Tímto se vlastnosti produktu specifikují a stanou se porovnatelnými s produkty ve stejné kategorii. Atributy jako barva, výrobce a materiál pomohou zákazníkovi nejen při rozhodování se o koupi, ale také předávají důležité informace interním systémům. Pouze díky tomu fungují systémy pro doporučování, varianty, filtry a vyhledávače bez problémů.

Strukturované údaje o produktech tedy vylepšují nejen

 • prožitek zákazníka na marketplace, ale i
 • interní systémy v obchodu.

Tímto pomáháte zamezit reklamacím nebo vracení zboží a zároveň přispíváte k navýšení obratu.

Často se stává, že prodejci na náš online marketplace nahrají produkty, které už zde nabízejí jiní prodejci. Pokud už by pro vaše zboží bylo k dispozici „item_id“, bude nahrávání vaší nabídky obzvláště jednoduché: V tomto případě musíte pouze zadat kód EAN a vaše vlastní údaje o nabídce (cenu atd.). Další informace jako popis, název a fotografie už pak nejsou nezbytně nutné. Upozorňujeme, že i v tomto případě musíte ve vaší nabídce prověřit veškeré uvedené údaje, popisy a fotografie, jestli neporušují práva třetích stran (viz VOB pro prodejce).

Nahrání nových položek

Pokud chcete nahrát nové položky, musíte vyplnit přinejmenším tyto povinné atributy:
 • EAN
 • Kategorie
 • Název produktu
 • Popis produktu
 • Fotografie produktu
 • Výrobce

Dbejte také na dodržení formálních a obsahových předpisů:

Formální pokyny

Použití správných měrných jednotek
Bezchybný jazyk a správná gramatika (automatické překlady jsou spolehlivé jen od profesionálních poskytovatelů jazykových služeb, jako je Powerling)
Vypsání čísel číslicí (např. 15 namísto patnáct)

Pokyny k obsahu

Pouze správné a precizní informace o produktu  Žádný zavádějící obsah v textovém poli

Povinné údaje specifické pro určité kategorie

Podle právních předpisů EU je nutné, abyste jako prodejce u určitých produktů uvedli informace specifické pro danou kategorii.

Seznam všech povinných údajů naleznete zde:

Přejít na seznam povinných atributů


Pokud neposkytnete zákonem předepsané údaje, nesmíme bohužel vaše zboží na marketplace nabízet. Proto se ujistěte, že údaje, které nám poskytujete, souhlasí s firemními předpisy, s právem platným v EU a také se všemi zákonnými povinnostmi.

Doporučené atributy

Doporučené atributy dodávají zákazníkovi nápomocné informace ke zboží ve strukturované podobě. K těmto atributům se řadí například:
 • Barva
 • Materiál
 • Velikost

Existuje i mnoho dalších důležitých atributů, které mohou být specifické pro danou kategorii (např. stupeň tvrdosti u matrací). Proto vám doporučujeme, abyste všechny atributy k nabízenému zboží uvedli co nejúplněji, aby se varianty zobrazovaly správně.

Podle kategorie jsou tyto atributy buďto spíše obecné, nebo také i velmi specifické. Kompletní seznam dostupných atributů najdete zde..

V našem newsletteru informujeme prodejce pravidelně o nových atributech. Přihlaste se k odběru.

Přihlásit se k odběru

Navíc vám také naše dokumentace API pomůže zjistit, které (povinné) atributy patří k dané kategorii. Zde se také dozvíte, jaký typ údajů je potřebný pro které položky, nebo také kolik znaků je povoleno. API se stále dále vyvíjí a rozšiřuje o nové prvky.

Přejít k dokumentaci API

Také je možné nahrát údaje o produktech manuálně.

CSV šablona pro manuální nahrání údajů o produktech

Příklady dobrého a špatného přidělení atributů:

Good attributes
 • Atributy jsou vyplněny kompletně
 • Atributy jsou vyplněny správně

Not so good attributes
 • Atributy si protiřečí (výška 11 cm se nevztahuje na celý produkt)
 • Atributy jsou zavádějící (materiál: litina, typ dřeva: MDF)


5. Výběr správné kategorie

Naši zákazníci by měli být vždy schopni nalézt vhodné produkty na správných místech našeho online marketplace. Navíc je správná kategorizace nezbytná, aby se mohly použít atributy, které jsou pro danou položku předepsané zákonem.

Proto je důležité, abyste při nahrání vašeho zboží vybrali správnou kategorii. V tom vám pomůže náš stromový výpis kategorií, který zahrnuje všechny dostupné kategorie.

Kdybyste si všimli, že něco chybí nebo je nekompletní, ozvěte se nám. Společně se postaráme o to, aby byl prožitek z nákupu perfektní.6. Krátký popis

V krátkém popisu máte možnost uvést klíčová slova, která jsou používána interními systémy (např. funkcí vyhledávání). Tato se zadávají do pole „short_description“ a ukládají se pouze pro metadata; neobjevují se na stránce s detaily o produktu.

Zvolte zde především výstižné pojmy, které by zákazníci mohli použít při vyhledávání.

Formální pokyny

 Klíčová slova se oddělují čárkou Žádný kód, HTML, smajlíky nebo jiné nezvyklé znaky
 Bezchybný jazyk
 Pouze text a čísla

Pokyny k obsahu

 Jen relevantní klíčová slova  Nespamovat klíčová slova

Doporučený počet klíčových slov

K jednomu produktu vám doporučujeme zadat maximálně 10 vhodných klíčových slov.

Příklady dobrých a špatných krátkých popisů:

"Smart Watch, Fitness Watch, Android, wasserdicht, schwarz, Fitnessuhr, Bluetooth, NFC, Schrittzähler"
Gute Kurzbeschreibung
 •  Výčet důležitých prvků produktu
 • Výčet synonym

"apple watch, iphone, huawei watch, casio, chronograph, samsung galaxy, 智能手表, gesundheitsarmbanduhr"
Schlechte Kurzbeschreibung
 • Výčet nerelevantních značek, které si protiřečí
 • Současné použití různých jazyků
 • Vytvoření nových slov


7. Varianty

Na našem marketplace používáme strojové učení pro generování produktových variant, které se zákazníkům zobrazí na stránce s detaily o produktu. Aby systém rozpoznal varianty, musíte aktuálně zadat pro každý dotčený produkt stejný název a stejný popisy. Stačí jeden rozlišující prvek v názvu a popisu.

Takto by měl například vypadat název pro dvě produktové varianty:

 • Tričko Nike „Speed“, výstřih až ke krku, černé
 • Tričko Nike „Speed“, výstřih až ke krku, bílé

Varianty se mohou vytvářet na základě atributů. Proto se ujistěte, že nám poskytujete co možná nejúplnější a nejsprávnější atributy.

K běžným atributům, které jsou pro varianty relevantní, patří:
 • Barva
 • Délka, šířka, výška
 • Počet kusů
 • Cílová skupina
 • Vzor
 • Velikost oděvu, velikost bot

Existuje i mnoho dalších důležitých atributů, které mohou být specifické pro danou kategorii (např. stupeň tvrdosti u matrací). Proto vám doporučujeme, abyste všechny atributy k nabízenému zboží uvedli co nejúplněji, aby se varianty zobrazovaly správně.

Máte ještě otázky k zakládání variant? Napište nám kdykoliv: https://www.kaufland.de/seller/contact-form/ nebo nám zavolejte na +49 221 56797203.


8. Jeden produkt, jeden kód EAN

Na našem marketplace je zakázáno nabízet stejný produkt s několika kódy EAN v různých „item_ids“. Jedinou výjimkou je, když prodejce zasílá produkt z více skladišť. Pokud by to byl váš případ, můžete vytvořit pro daný produkt nabídku pro každý sklad, kterou pak jednotlivým skladům můžete přiřadit. Myslete také na to, abyste patřičně upravili náklady na dopravu a dobu dodání.

Každý produkt má

 • pouze jediný kód EAN a
 • vlastní stránku s detaily o produktu.

Ani rozdílné fotografie, popisy produktů nebo ceny neospravedlňují použití vícero kódů EAN pro jeden a ten samý produkt. Tato taktika zákazníkovi při procesu koupě nepomáhá, a proto ji vyhodnocujeme jako spam.

Proto bez dalšího upozornění odstraňujeme všechny nabídky, které zneužívají systému EAN-/„item_id“. Prodejci, kteří tyto předpisy nedodrží, za to budou postiženi. To může vést až k vypovězení vašeho účtu.

Příklady pro nahrávání produktů s kódy EAN:

One offer per Product
 • Více nabídek na jedné produktové stránce

EAN Spam
 • Stejný produkt je nabízen na různých stránkách s detaily o produktu: EAN spam


9. Compliance

Jako evropský online marketplace jsme povinni dodržovat právo platné v Evropě. To platí samozřejmě i pro prodejce, kteří chtějí na našem marketplace nabízet své zboží.

Z toho vyvstává několik následujících pravidel:10. Další nápomocné články


Děkujeme vám, že jste si přečetli naše zásady ohledně údajů o produktech. Chceme našim zákazníkům nabídnout perfektní uživatelský prožitek. Proto se snažíme naše údaje o produktech neustále vylepšovat. Chybí vám zde něco důležitého nebo máte další otázky? Pak se klidně obraťte na: https://www.kaufland.de/seller/contact-form/

Poslední aktualizace: 10.10.2023