Alle Kategorien
Warenkorb
Kaufland Card
Willkommen beim Online‑Marktplatz
Filial-Angebote
Online-Marktplatz
Seller University

Kaufland Global Marketplace – rejestracja i dokumenty

Chcesz sprzedawać na Kaufland.de, Kaufland.cz lub Kaufland.sk? Z Kaufland Global Marketplace to proste i wymaga tylko jednej rejestracji!

Spis treści:

 1. Czego dowiesz się w tym tutorialu?
 2. Proces rejestracji
 3. Przewodnik prawny
 4. Często zadawane pytania (FAQ)

1. Czego dowiesz się w tym tutorialu?

 • Jaki abonament możesz wybrać
 • Warunki, zasady i wymogi prawne dotyczące sprzedaży
 • Utworzenie konta sprzedawcy
 • Dodanie tekstów prawnych (stopka redakcyjna, pouczenie o odwołaniu, OWH i polityka prywatności)
 • Aktualizacja danych dotyczących wypłat
 • Ustawianie informacji kontaktowych i opcji powiadomień
 • Porada: Aby uniknąć opóźnień podczas rejestracji

Wideo w przygotowaniu

2. Proces rejestracji

Registration process

3. Przewodnik prawny

Spis treści

 1. Rejestracja podatkowa dla każdego kraju sprzedaży
 2. Teksty prawne dla każdego kraju sprzedaży
 3. Dyrektywy EPR - ustawa o opakowaniach, ustawa o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawa o bateriach i akumulatorach
  1. Wdrożenie wytycznych EPR na Kaufland.de
  2. Wdrożenie wytycznych EPR na Kaufland.sk
  3. Wdrożenie wytycznych EPR na Kaufland.cz
  4. WEEE - pytania i odpowiedzi
 4. Faktury dla klientów
 5. Stawki podatkowe
 6. Ustawa o przejrzystości podatkowej platform cyfrowych (Plattformen-Steuertransparenzgesetz, PStTG) lub dyrektywa DAC7
 7. Etykieta energetyczna dla produktów elektronicznych
 8. Deklaracje zgodności (np. dla produktów z oznaczeniem CE)
 9. Internetowy formularz udziału w sporze UE
 10. Produkty biobójcze
 11. Pakiety i EAN
1. Rejestracja podatkowa dla każdego kraju sprzedaży
Wdrożenie dotyczy wszystkich platform Kaufland

Handlowcy, którzy chcą sprzedawać z Kaufland Global Marketplace, mają dwie możliwości rejestracji dla celów podatkowych.

Dla handlowców z UE:

1. Rejestracja w procedurze One-Stop-Shop (OSS):

OSS jest portalem elektronicznym i jednocześnie elektronicznym interfejsem dla przedsiębiorców internetowych, który ma na celu uproszczenie obowiązków związanych z podatkiem VAT w przypadku sprzedaży e-commerce konsumentom w UE. Każde państwo członkowskie UE posiada internetowy portal OSS, na którym firmy mogą się zarejestrować.

Deklaracje VAT z obowiązkiem podatkowym za granicą można składać za pośrednictwem procedury OSS, gdzie znajduje się odpowiednia siedziba firmy.

Więcej informacji na temat procedury OSS można znaleźć tutaj.

Już podczas rejestracji można podać swój numer OSS. Ewentualnie można dodać swój numer OSS w ustawieniach onboardingowych w pozycji "Informacje podatkowe", jeśli jeszcze nie wprowadziliśmy go w rejestracji.

2. Rejestracja bez procedury OSS:

Jeśli nie korzysta Pan(i) z One-Stop-Shop, potrzebny jest NIP właściwy dla danego kraju dla każdego kanału sprzedaży Kaufland. Podatek jest płacony bezpośrednio przez ten identyfikator w poszczególnych krajach.

Dla przedsiębiorców spoza UE:

1. Lokalna rejestracja podatkowa w danym kraju

Jako przedsiębiorca spoza UE, należy w każdym przypadku przeprowadzić rejestrację podatkową dla danego kraju i zapisaćw Portalu Sprzedawcy odpowiedni identyfikator VAT dla każdego kanału sprzedaży w ramach procesu onboardingu.

Nasz partner Hellotax wspiera Państwa we wszystkich sprawach związanych z podatkami. Hellotax pomaga profesjonalnie i skutecznie zautomatyzować procesy podatkowe.

Więcej informacji o naszym partnerze można znaleźć tutaj.

Tutaj zebraliśmy dla Państwa ważne informacje dotyczące rejestracji VAT na Słowacji.

Tutaj zebraliśmy ważne informacje dotyczące rejestracji VAT w Czechach.

2. Teksty prawne dla każdego kraju sprzedaży
Wdrożenie dotyczy wszystkich platform Kaufland

Dla każdego kanału sprzedaży Kaufland należy zamieścić oddzielne teksty prawne (ogólne warunki handlowe, polityka anulowania, oświadczenie o ochronie danych, impressum) zgodnie z krajem sprzedaży i prawem obowiązującym w danym kraju w odpowiednim języku lokalnym.

Nasz partner IT-Recht Kanzlei pomaga w tworzeniu tekstów prawnych dla Kaufland.de, Kaufland.sk i Kaufland.cz. Więcej informacji na temat IT-Recht Kanzlei można znaleźć tutaj.

3. Dyrektywy EPR - ustawa o opakowaniach, ustawa o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawa o bateriach i akumulatorach

EPR to skrót od Extended Producer Responsibility (pol. rozszerzona odpowiedzialność producenta).

Za zarejestrowanego w EPR handlowca/producenta uznaje się tego, kto:

 • wytwarzać produkt, który spełnia wymagania ERP w danym kraju,
 • importuje produkt, którypodlega wymogom ERP w danym kraju,
 • sprzedaje produkt, który podlega wymogom ERP w danym kraju, a nie ma siedziby w tym kraju.

Konkretne wymogi EPR różnią się w zależności od kraju, ale ponieważ jest to regulacja UE, oprócz Niemiec istnieją one także na Słowacji i w Czechach. Poniżej znajduje się kilka wskazówek dotyczących poszczególnych krajów sprzedaży:

Wdrożenie wytycznych EPR na Kaufland.de

 • Czy jako sprzedawca internetowy na Kaufland.de muszę się zarejestrować w rejestrze opakowań LUCID? A jeśli tak, to jak to zrobić?

  Od 1 lipca 2022 roku obowiązuje w Niemczech nowe rozporządzenie dla dystrybutorów opakowań. Przedsiębiorcy muszą zarejestrować się poprzez LUCID.

  Rejestracji w LUCID przedsiębiorca dokonuje osobiście, niezależnie od miejsca prowadzenia działalności. Niedopuszczalne jest zlecanie rejestracji w LUCID przez podmioty świadczące usługi wykonawcze w tym zakresie.

  Można zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Opakowań (ZSVR) w rejestrze LUCID.

  Po zakończeniu rejestracji każdy handlowiec otrzymuje indywidualny numer rejestracyjny LUCID, który należy umieścić na stronie Kaufland.de. Ważny numer rejestracyjny LUCID jest warunkiem rejestracji i sprzedaży na Kaufland.de i może być umieszczony podczas procesu rejestracji.

 • Czym jest uczestnictwo w systemie dualnym?

  Oprócz obowiązku rejestracji w LUCID, sprzedawcy są również zobowiązani do przystąpienia do systemu dualnego w Niemczech. System Dual wspiera przedsiębiorców w Niemczech w stopniowym zwiększaniu możliwości recyklingu ich opakowań i licencjonowaniu ich. Sposób działania systemu:

  a. Licencjonowanie: Zawieracie Państwo umowę licencyjną z niemieckim systemem dualnym (np. Interseroh+ poprzez Lizenzero).

  b. Raportowanie danych: Zgłaszają Państwo ilości opakowań wprowadzonych do obrotu do swojego systemu dualnego, a także wprowadzają nazwę swojego systemu dualnego i zgłoszone ilości opakowań na swoim koncie LUCID w ZSVR.

  W przypadku strony Kaufland.de mogą Państwo skorzystać z usług naszego partnera Lizenzero w zakresie licencjonowania opakowań i jako sprzedawca detaliczny Kaufland.de otrzymać wyłączną 10-procentową zniżkę na roczną opłatę licencyjną!

  W zaledwie kilku krokach Lizenzero umożliwia przedsiębiorcom łatwe i nieskomplikowane wdrożenie obowiązku uczestnictwa w systemie w ramach ustawy o opakowaniach na poziomie międzynarodowym. Więcej informacji o naszym partnerze można znaleźć tutaj.

 • Na co muszę zwrócić uwagę odnośnie zwrotu starego sprzętu na Kaufland.de?

  Od 1 stycznia 2022 roku przedsiębiorcy sprzedający towary elektryczne i elektroniczne na Kaufland.de zostali zobowiązani do zaoferowania klientom bezpłatnej opcji odbioru lub zwrotu starego sprzętu za pośrednictwem Kaufland.de.

  Więcej informacji na temat ustawy o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz związanego z nią obowiązku odbioru dla sprzedawców można znaleźć na stronie Kaufland.de tutaj.

 • Chcę sprzedawać produkty elektroniczne na Kaufland.de. Jakie mam obowiązki jako sprzedawca internetowy w ramach ElektroG?
  • Od 1 lipca 2023 r. sprzedawcy oraz wszyscy „producenci w rozumieniu ustawy o urządzeniach elektrycznych i elektronicznych” produktów elektrycznych i elektronicznych z następujących kategorii urządzeń są zobowiązani do wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o urządzeniach elektrycznych i elektronicznych w zakresie rejestracji i kontroli w Fundacji EAR, przed wprowadzeniem urządzeń elektrycznych i elektronicznych do obrotu na rynek niemiecki.
  • ależy pamiętać, że zgodnie z ElektroG pojęcie „producent” jest terminem zbiorczym, obejmującym różne grupy podlegające obowiązkowi rejestracji. W tym również sprzedawców. Proszę zapoznać się z sekcją na temat pojęcia „producent” zgodnie z ElektroG (patrz również Fundacja ear).
  • Od 1 lipca 2023 r. rynek sprawdza i zatwierdza numery rejestracyjne ZSEE wszystkich sprzedawców urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
  • Jeśli po 1 lipca 2023 r. sprzedawcy nie będą w stanie udokumentować ważnych numerów rejestracyjnych zgodnie z ElektroG, nie będą mieli możliwości prowadzenia dalszej sprzedaży produktów, których to dotyczy, przez stronę Kaufland.de. Odpowiednie oferty zostaną ukryte.
  • Numer rejestracyjny ZSEE należy zapisać na swoim koncie sprzedawcy w portalu sprzedawców.
 • Czy zgodnie z ElektroG sprzedawcy podlegają pojęciu „producent”?
  • Tak, zgodnie z ElektroG w przypadku pojęcia „producent” chodzi o termin zbiorczy, obejmujący różne grupy podlegające obowiązkowi rejestracji. W tym również sprzedawców.
  • Jako sprzedawcy podlegają Państwo obowiązkowi rejestracji, jeśli wprowadzane do obrotu urządzenie elektryczne lub elektroniczne nie zostało zarejestrowane lub nie zostało prawidłowo zarejestrowane przez producenta lub dostawcę. W takim przypadku, w myśl ElektroG, również są Państwo uznawani za producentów. W związku z tym należy niezwłocznie skontaktować się z producentem i/lub dostawcą.
  • Prosimy o sprawdzenie w Fundacji ear, w jakim stopniu zgodnie z ElektroG podlegają Państwo pod pojęcie „producent” i muszą dokonać odpowiedniej rejestracji.
 • Jakie kroki należy teraz podjąć zgodnie z wymogami ElektroG?

  1. Należy sprawdzić, czy w rozumieniu ustawy o urządzeniach elektrycznych i elektronicznych są Państwo producentami.

  Obowiązek rejestracji:

  1.1 Należy niezwłocznie dokonać rejestracji w Fundacji ear.

  a. Sprzedawcy posiadający oddział na terenie Niemiec rejestrują się w Fundacji ear.

  b. Sprzedawcy nieposiadający takiego oddziału są zobowiązani do rejestracji w Fundacji ear z pomocą pełnomocnika, który przejmuje obowiązki związane z rejestracją w Niemczech. Dalsze informacje można znaleźć tutaj.

  1.2 Numer rejestracyjny ZSEE należy zapisać na swoim koncie sprzedawcy w portalu sprzedawców. Poinformujemy Państwa, gdy tylko ta funkcja zostanie włączona.

  Brak obowiązku rejestracji:

  1.1 W wykazie producentów Fundacji ear niezwłocznie należy sprawdzić, czy Państwa producent, dostawca pośredni z Niemiec lub pełnomocnik dokonali już rejestracji wprowadzanego przez Państwa do obrotu produktu i czy posiadają odpowiednie numery ZSEE (dla każdej marki i rodzaju urządzenia).

  a. W takim przypadku należy zapisać numery rejestracyjne ZSEE producenta, dostawcy pośredniego lub pełnomocnika na swoim koncie sprzedawcy w portalu sprzedawcy.

  b. Poinformujemy Państwa, gdy tylko ta funkcja zostanie włączona.

  1.2 W przypadku braku numerów ZSEE Państwa producenta, dostawcy pośredniego lub pełnomocnika:

  a. Proszę niezwłocznie dokonać rejestracji w Fundacji ear.

  b. Numer rejestracyjny ZSEE należy zapisać na swoim koncie sprzedawcy w portalu sprzedawców. Poinformujemy Państwa, gdy tylko ta funkcja zostanie włączona.

 • Pojęcie „producent” w myśl ElektroG (patrz również Fundacja ear)

  Należy pamiętać, że zgodnie z ElektroG pojęcie „producent” jest terminem zbiorczym, obejmującym różne grupy podlegające obowiązkowi rejestracji. W tym również sprzedawców.

  Sprzedawca Zgodnie z ElektroG pojęcie zbiorcze „producent” obejmuje również dystrybutorów, czyli sprzedawców, którzy oferują urządzenia elektryczne i elektroniczne na sprzedaż. Obowiązek samodzielnej rejestracji w Fundacji spoczywa na sprzedawcach zawsze, jeśli wprowadzane przez nich do obrotu urządzenia nie zostały uprzednio zarejestrowane przez krajowego lub zagranicznego producenta lub pełnomocnika.
  Producent To osoba, która w swoim imieniu lub pod marką własną produkuje lub zleca zaprojektowanie lub produkcję urządzeń elektrycznych lub elektronicznych i oferuje je na terenie Niemiec w swoim imieniu lub pod marką własną.
  Zleceniodawca produkcji To osoba, która na terenie Niemiec w swoim imieniu lub pod marką własną oferuje urządzenia elektryczne i elektroniczne innych producentów lub prowadzi odsprzedaż komercyjną. Proszę pamiętać: Dostawca lub odsprzedawca nie jest uznawany za producenta, jeśli na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych widnieje nazwa i/lub znak towarowy producenta.
  Importeur To osoba, która po raz pierwszy oferuje na rynku niemieckim urządzenia elektryczne i elektroniczne, niepochodzące z Niemiec, lecz z innego kraju trzeciego lub innego kraju członkowskiego UE.
  Eksporter To osoba, która oferuje urządzenia elektryczne i elektroniczne bezpośrednio klientom końcowym za pomocą środków porozumiewania się na odległość i nie posiada siedziby na terenie Niemiec.
 • Chcę sprzedawać na Kaufland.de baterie lub produkty zawierające baterie. Jakie obowiązki spoczywają na mnie jako na sprzedawcy internetowym w ramach BattG?
  • Od 2023 r. wszyscy sprzedawcy lub producenci (w rozumieniu ustawy o wprowadzeniu do obrotu, odbiorze i utylizacji baterii i akumulatorów w sposób przyjazny dla środowiska) baterii przenośnych, akumulatorów i baterii przemysłowych z tych kategorii są zobowiązani do wypełniania swoich obowiązków w zakresie rejestracji i kontroli zgodnie z BattG, przed wprowadzeniem baterii do obrotu na rynek niemiecki.
  • Nie ma jeszcze określonego ustawowego terminu dla wdrożenia BattG.
  • Zapis numerów rejestracyjnych dla BattG na Kaufland.de jest obecnie nadal fakultatywny. Nie są one jeszcze sprawdzane przez platformę sprzedażową.
  • Wkrótce sprzedawcy będą mieli możliwość zapisywania swoich numerów rejestracyjnych na koncie sprzedawcy w portalu sprzedawcy.
 • Czy zgodnie z BattG sprzedawcy podlegają pojęciu „producent”?
  • Tak, zgodnie z BattG w przypadku pojęcia „producent” chodzi o termin zbiorczy, obejmujący różne grupy podlegające obowiązkowi rejestracji. W tym również sprzedawców.
  • Jako sprzedawcy podlegają Państwo obowiązkowi rejestracji, jeśli wprowadzane do obrotu baterie przenośne, akumulatory i baterie przemysłowe nie zostały zarejestrowane lub nie zostały prawidłowo zarejestrowane przez producenta lub dostawcę. W takim przypadku, w myśl BattG, są Państwo również uznawani za producentów. W związku z tym należy niezwłocznie skontaktować się z producentem i/lub dostawcą.
  • Prosimy o sprawdzenie w Fundacji ear, w jakim stopniu zgodnie z BattG podlegają Państwo pod pojęcie „producent” i muszą dokonać odpowiedniej rejestracji.
 • Jakie kroki należy teraz podjąć zgodnie z wymogami BattG?

  1. Należy sprawdzić, czy w rozumieniu BattG są Państwo producentami.

  Obowiązek rejestracji:

  1.1 Należy niezwłocznie dokonać rejestracji w Fundacji.

  a. Sprzedawcy posiadający oddział na terenie Niemiec rejestrują się w Fundacji ear.

  b. Sprzedawcy nieposiadający takiego oddziału są zobowiązani do rejestracji w Fundacji ear z pomocą pełnomocnika, który przejmuje obowiązki związane z rejestracją w Niemczech. Dalsze informacje można znaleźć tutaj.

  1.2 Numer rejestracyjny BattG należy zapisać na swoim koncie sprzedawcy w portalu sprzedawców. Poinformujemy Państwa, gdy tylko ta funkcja zostanie włączona.

  Brak obowiązku rejestracji:

  1.1 W wykazie producentów Fundacji ear niezwłocznie należy sprawdzić, czy Państwa producent, dostawca pośredni z Niemiec lub pełnomocnik dokonali już rejestracji wprowadzanego przez Państwa do obrotu produktu i czy posiadają odpowiednie numery BattG (dla każdej marki i rodzaju urządzenia).

  a. W takim przypadku należy zapisać numery rejestracyjne BattG Państwa producenta, dostawcy pośredniego lub pełnomocnika na swoim koncie sprzedawcy w portalu sprzedawcy.

  b. Poinformujemy Państwa, gdy tylko ta funkcja zostanie włączona.

  1.2 W przypadku braku numerów rejestracyjnych BattG Państwa producenta, dostawcy pośredniego lub pełnomocnika:

  a. Proszę niezwłocznie dokonać rejestracji w Fundacji ear.

  b. Numer rejestracyjny BattG należy zapisać na swoim koncie sprzedawcy w portalu sprzedawców. Poinformujemy Państwa, gdy tylko ta funkcja zostanie włączona.

Wdrożenie wytycznych EPR na Kaufland.sk

 • Chciałbym sprzedawać na Kaufland.sk. Czy potrzebuję rejestracji zgodnie z ustawą o opakowaniach na Słowacji?

  Od 1 lipca 2022 roku na Słowacji obowiązuje nowe rozporządzenie dla dystrybutorów opakowań. Sprzedawcy internetowi, którzy wprowadzają opakowania na rynek na Słowacji, są zobowiązani do rejestracji w słowackim Ministerstwie Środowiska. Podobnie jak w Niemczech, przedsiębiorcy na Słowacji są odpowiedzialni za dokładną ilość opakowań, które wysyłają do konsumentów końcowych.

 • Czy na Słowacji również muszę przystąpić do systemu dualnego, a jeśli tak, to jak to zrobić?

  Oprócz obowiązku rejestracji, przedsiębiorcy są również zobowiązani do przystąpienia do systemu dualnego na Słowacji. System Dual wspiera przedsiębiorców na Słowacji w stopniowym zwiększaniu możliwości recyklingu ich opakowań i licencjonowaniu ich. Sposób działania systemu:

  a. Licencjonowanie: Przedsiębiorcy posiadający słowacki oddział zawierają umowę licencyjną ze słowackim systemem dualnym (Organizácie zodpovednosti výrobcov (OVZ)). Przegląd oficjalnego OVZ można znaleźć tutaj.

  b. Raportowanie danych: Ilości opakowań wprowadzanych do obrotu należy zgłosić do swojego systemu dualnego.

  c. Upoważniony przedstawiciel: Sprzedawcy, którzy NIE posiadają słowackiego oddziału, są zobowiązani do przeprowadzenia powyższej rejestracji za pośrednictwem upoważnionej organizacji (OVZ). Więcej informacji tutaj.

 • Na co muszę zwrócić uwagę odnośnie zwrotu starego sprzętu na Kaufland.sk?

  Przedsiębiorcy, którzy sprzedają artykuły elektryczne z kategorii urządzeń, których dotyczy problem, są zobowiązani do zaoferowania klientom bezpłatnej możliwości odbioru lub zwrotu starego sprzętu poprzez Kaufland.sk.

  Więcej informacji na temat ustawy o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz związanych z nią obowiązków odbioru dla sprzedawców wkrótce będzie dostępne tutaj.

 • Chciałbym sprzedawać artykuły elektryczne na Kaufland.sk. Czy muszę zarejestrować się na Słowacji zgodnie z ustawą o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a jeśli tak, to jak to zrobić?

  Sprzedawcy internetowi, którzy sprzedają sprzęt elektryczny i elektroniczny na Kaufland.sk i wszyscy dystrybutorzy sprzętu elektrycznego i elektronicznego z tych kategorii są zobowiązani do wypełnienia obowiązku rejestracji zgodnie z ustawą o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym na Słowacji przed wprowadzeniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego na rynek w tym kraju.

  a. Przedsiębiorcy, którzy mają słowacki oddział , muszą zarejestrować się w słowackim Ministerstwie Środowiska. Więcej informacji tutaj.

  b. Przedsiębiorcy, którzy NIE posiadają słowackiego oddziału, zobowiązani są do dokonania w/w rejestracji za pośrednictwem słowackiego upoważnionego przedstawiciela (Organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV)). Więcej informacji tutaj.

  Ten obowiązek rejestracyjny istnieje dla każdego przedsiębiorcy i producenta. Rejestracja więcej niż jednej osoby nie jest możliwa.

 • Chciałbym sprzedać baterie, akumulatory lub produkty je zawierające na Kaufland.sk. Czy muszę się zarejestrować na Słowacji zgodnie z ustawą o bateriach i akumulatorach, a jeśli tak, to jak to zrobić?

  Od 2023 roku sprzedawcy i wszyscy dystrybutorzy baterii i akumulatorów przenośnych, samochodowych i przemysłowych z tych kategorii, którzy sprzedają na Słowacji i podlegają ustawie o bateriach i akumulatorach, będą zobowiązani do wypełnienia swoich obowiązków rejestracyjnych zgodnie z ustawą o bateriach i akumulatorach również na Słowacji. Oznacza to, że zanim wprowadzą baterie lub akumulatory na rynek na Słowacji, muszą zarejestrować się w słowackim Ministerstwie Środowiska.

  a. Przedsiębiorcy, którzy mają słowacki oddział , muszą zarejestrować się w słowackim Ministerstwie Środowiska. Więcej informacji tutaj.

  b. Przedsiębiorcy, którzy NIE posiadają słowackiego oddziału, zobowiązani są do dokonania w/w rejestracji za pośrednictwem słowackiego upoważnionego przedstawiciela (Organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV)). Więcej informacji tutaj.

Wdrożenie wytycznych EPR na Kaufland.cz

Najczęściej zadawane pytania dotyczące numeru ZSEE na Kaufland Global Marketplace

4. Faktury dla klientów
 • Na co muszę zwrócić uwagę przy wystawianiu faktur dla klientów?

  1. Proszę zwrócić uwagę na odpowiednie informacje w naszych Zasadach działania przedsiębiorców i nasze Ogólne warunki handlowe przedsiębiorców.

  2. Przedsiębiorca jest odpowiedzialny za wystawienie faktury dla klienta końcowego.

  Czy muszę wystawiać faktury dla klientów w języku kraju, w którym prowadzona jest sprzedaż?

  Nie ma obowiązku wystawiania faktur dla klientów w języku lokalnym. Należy jednak pamiętać, że w przypadku kontroli lokalne urzędy mogą zażądać wszystkich faktur w lokalnym języku.

  Podpowiedź: W przypadku „Fictitious Supplier Model (FLM)” (informacje na ten temat można znaleźć na naszej stronie informacyjnej dotyczącej unijnej dyrektywy podatkowej 2021), faktura za zamówienie jest wysyłana do klienta końcowego przez Kaufland Global Marketplace. Faktury wystawiane przez Kaufland Global Marketplace są zawsze sporządzane w lokalnym języku.

  Pozostają Państwo stroną umowną klienta i ponoszą odpowiedzialność za produkt i gwarancję tak jak obecnie.

 • Czym jest opłata recyklingowa i czy muszę ją wliczać do wszystkich faktur we wszystkich kanałach sprzedaży Kauflandu?

  Opłata recyklingowa stanowi zaliczkową opłatę za utylizację sprzętu elektrycznego i elektronicznego, którą można obciążyć klienta.

  Przedsiębiorca jest odpowiedzialny za wystawienie faktury klientowi końcowemu na terenie Słowacji i Czech (z wyjątkiem przypadku „modelu fikcyjnego dostawcy”). Proszę pamiętać, że na fakturze należy wykazać również koszty recyklingu Państwa artykułów elektrycznych i elektronicznych (EEE) jako tzw. opłatę recyklingową.

  Czy mogę reklamować własny sklep na fakturze?

  Oprócz wymaganych prawem danych firmowych, faktura nie może zawierać żadnych innych adresów internetowych ani linków do własnego sklepu.

5. Stawki podatkowe

Kiedy przedsiębiorcy z Niemiec, Słowacji lub Czech sprzedają swoje towary klientom końcowym, muszą zapłacić podatek VAT. Może on różnić się w zależności od kraju.

Jeśli przedsiębiorcy sprzedają do klienta końcowego

 • w Niemczech, obowiązują niemieckie stawki VAT;
 • na Słowacji, obowiązują słowackie stawki VAT;
 • w Czechach, obowiązują czeskie stawki VAT.

Decydujące znaczenie ma więc miejsce, w którym znajduje się klient końcowy i miejsce, w którym dealerzy dostarczają towary. Przedsiębiorca jest odpowiedzialny za wystawianie faktur.

Dzięki Kaufland Global Marketplace przedsiębiorcy mogą skorzystać z usług naszego partnera Hellotax, który pomaga w profesjonalnym i sprawnym zautomatyzowaniu kwestii podatkowych. Więcej informacji o naszym partnerze można znaleźć tutaj.

6. Ustawa o przejrzystości podatkowej platform cyfrowych (Plattformen-Steuertransparenzgesetz, PStTG) lub dyrektywa DAC7
 • Czym jest ustawa o przejrzystości podatkowej platform cyfrowych (Plattformen-Steuertransparenzgesetz, PStTG) lub dyrektywa DAC7 i jakie informacje muszę teraz przechowywać?

  Z dniem 1 stycznia 2023 r. w życie weszła ustawa o przejrzystości podatkowej platform cyfrowych (po niem. w skrócie: PStTG), która ma na celu wdrożenie dyrektywy UE DAC7. Począwszy od 1 stycznia 2023 r. operatorzy działający na rynku będą zobowiązani do przekazywania europejskim organom podatkowym szczegółowych informacji na temat sprzedaży dokonywanej przez zarejestrowanych handlowców. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się tutaj.

  Ustawa o przejrzystości podatkowej platform cyfrowych dotyczy wszystkich sprzedawców, którzy posiadają siedzibę lub rezydencję podatkową na terenie UE.

  Na swoim koncie sprzedawcy w Portalu Sprzedawcy należy przechowywać następujące dane:

  • Numer identyfikacji podatkowej (Taxpayer Identification Number, TIN) swojej głównej siedziby na terenie UE.
  • Jeśli są dostępne: wszystkie inne rezydencje podatkowe w UE.
   • Dla nich wymagane jest podanie adresu i numeru identyfikacji podatkowej (TIN).

  Kaufland Global Marketplace ma ustawowy obowiązek gromadzenia numerów identyfikacji podatkowej (TIN) lub numerów podatnika jako części danych podlegających zgłoszeniu.

 • Czym jest numer identyfikacji podatkowej (TIN)? Jakie zasady obowiązują w Niemczech?

  Numer identyfikacji podatkowej (Tax Identification Number — TIN) służy do identyfikacji podatnika. Pod tym numerem podatnik jest zarejestrowany w urzędzie skarbowym.

  Następujące numery są uznawane za numery identyfikacji podatkowej (TIN) w Niemczech:

  • numer identyfikacji podatkowej, który otrzymują osoby fizyczne;
  • numer podatnika dla osób fizycznych i prawnych nadany przez właściwy miejscowo urząd skarbowy.
 • Jakie numery identyfikacji podatkowej obowiązują w innych państwach UE?

  Poniższa tabela przedstawia, pod jaką nazwą numery identyfikacji podatkowej (TIN) są powszechnie stosowane w innych krajach członkowskich UE.

  Zdroj: https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/

  Krajina Známe pod názvom DIČ – fyzická osoba DIČ – spoločnosť
  Rakúsko Daňové identifikačné číslo 9 číslic 9 číslic
  Belgicko Národné číslo
  Identifikačné číslo spoločnosti
  11 číslic 10 číslic
  Bulharsko Osobné identifikačné číslo/jednotné občianske číslo
  Osobné číslo cudzinca/oficiálne číslo z registra NAP
  Jedinečný identifikačný kód (UIC)
  Jedinečný identifikačný kód (UIC) v registri BULSTAT
  10 číslic 9 číslic
  Chorvátsko Osobný identifikačný kód (OIK) 11 číslic 11 číslic
  Cyprus Daňový identifikačný kód 8 číslic + 1 písmeno 8 číslic + 1 písmeno
  Česká republika Osobné identifikačné číslo/rodné číslo 9 alebo 10 číslic „CZ“ + 8 až 10 číslic
  Dánsko Registračné číslo v centrálnom úrade registrácie občanov
  Číslo CPR
  Číslo SE
  10 číslic 8 číslic
  Estónsko Osobný kód
  Jedinečné rodné číslo
  11 číslic 8 číslic
  Fínsko Osobné identifikačné číslo v registri obyvateľstva
  Identifikačný kód spoločnosti
  6 číslic + (+ alebo - alebo „A“) + 3 číslice + 1 číslica alebo písmeno 7 číslic + „-“ + 1 číslica
  Francúzsko Daňové identifikačné číslo Identifikačné číslo spoločnosti SIREN 13 číslic (prvá číslica je vždy 0, 1, 2, alebo 3) 9 číslic
  Nemecko Identifikačné číslo
  Daňové číslo
  Daňové identifikačné číslo
  11 číslic 10 až 13 číslic
  Grécko Daňové identifikačné číslo 9 číslic 9 číslic
  Maďarsko Daňové identifikačné číslo
  Daňové číslo
  10 číslic 11 číslic
  Írsko Číslo PPS
  Daňové referenčné číslo
  Číslo CHY
  7 číslic + 1 písmeno
  7 číslic + 2 písmená
  7 číslic + 1 písmeno
  7 číslic + 2 písmená
  „CHY“ + 1 až 5 číslic
  Taliansko Daňové číslo
  Daňové identifikačné číslo
  6 písmen + 2 číslice + 1 písmeno + 2 číslice + 1 písmeno + 3 číslice + 1 písmeno 11 číslic
  Lotyšsko Osobný identifikačný kód (OIK)
  Daňové identifikačné číslo
  11 číslic „9000“ + 7 číslic
  „4000“ + 7 číslic
  „5000“ + 7 číslic
  Litva Daňové identifikačné číslo
  Daňové registračné číslo
  10 alebo 11 číslic 9 alebo 10 číslic
  Luxembursko Národné identifikačné číslo
  Národný identifikátor
  13 číslic 11 číslic
  Malta Číslo preukazu totožnosti
  Jedinečné referenčné číslo platiteľov daní
  7 číslic + 1 písmeno
  9 číslic
  9 číslic
  Holandsko Daňové identifikačné číslo 9 číslic 9 číslic
  Poľsko Číslo PESEL pre obyvateľov Poľska
  Daňové identifikačné číslo
  10 až 11 číslic 10 číslic
  Portugalsko Daňové identifikačné číslo 9 číslic 9 číslic
  Rumunsko Daňové identifikačné číslo 13 číslic 2 až 10 číslic
  Slovensko Daňové identifikačné číslo
  Jedinečné osobné identifikačné číslo/rodné číslo
  10 číslic 10 číslic
  Slovinsko Daňové identifikačné číslo 8 číslic 8 číslic
  Španielsko Národný preukaz totožnosti (DNI)
  Identifikačné číslo cudzincov (NIE)
  Daňové identifikačné číslo
  8 číslic + 1 písmeno
  „L“ + 7 číslic + 1 písmeno
  „K“ + 7 číslic + 1 písmeno
  „X“ + 7 číslic + 1 písmeno
  „Y“ + 7 číslic + 1 písmeno
  „Z“ + 7 číslic + 1 písmeno
  „M“ + 7 číslic + 1 písmeno
  1 písmeno + 8 číslic
  1 písmeno + 7 číslic + 1 písmeno
  Švédsko Osobné identifikačné číslo v švédskom registri obyvateľstva
  Koordinačné číslo
  Organizačné číslo
  10 číslic 10 číslic
 • Czy numer identyfikacji podatkowej (TIN) lub numer podatnika jest taki sam, jak numer w rejestrze handlowym?

  Nie.

  Chodzi o różne numery. Numer identyfikacji podatkowej jest nadawany przez Centralny Federalny Urząd Podatkowy (niem. Bundeszentralamt für Steuern, BZSt), numer podatnika przez właściwy urząd skarbowy, a numer w rejestrze handlowym przez właściwy sąd rejestrowy.

 • Czy numer identyfikacji podatkowej (TIN) lub numer podatnika jest taki sam, jak numer identyfikacyjny podatku VAT?

  Nie.

  Numer identyfikacji podatkowej (TIN) oraz numer identyfikacyjny podatku VAT to różne numery.

7. Etykieta energetyczna dla produktów elektronicznych

Podobnie jak karty danych produktów, etykiety energetyczne produktów elektronicznych muszą być sporządzone w odpowiednim języku lokalnym. Prosimy o przetłumaczenie odpowiednich etykiet energetycznych produktów na język kraju, w którym są sprzedawane.

Jeśli nie ma etykiety energetycznej lub jest ona nieprawidłowa, zastrzegamy sobie prawo do wykluczenia produktów ze sprzedaży internetowej.

Kaufland Global Marketplace oferuje. bezpłatne tłumaczenie danych produktów. Mogą Państwo zlecić automatyczne tłumaczenie istniejących danych produktów. Później w każdej chwili można wprowadzić dowolne zmiany.

Oprócz naszego automatycznego tłumaczenia danych produktowych, nasz partner Powerling oferuje Państwu usługę tłumaczenia - od post-edycji do opracowania przez profesjonalnych tłumaczy. Więcej informacji o Powerling można znaleźć tutaj.

8. Deklaracje zgodności (np. dla produktów z oznaczeniem CE)

Deklaracja zgodności UE (oznaczenie CE) to dokument, za pomocą którego przedsiębiorcy/producenci deklarują, że ich produkty są zgodne z dyrektywami i normami europejskimi. Dokument musi być podpisany przez sprzedawcę/producenta lub upoważnionego przedstawiciela. Jeśli przedsiębiorca/producent nie sporządzi deklaracji zgodności UE dla danego produktu, mogą zostać nałożone wysokie grzywny.

Deklaracje muszą być napisane w odpowiednim języku kraju, w którym odbywa się sprzedaż.

Nasz partner Powerling chętnie wesprze Państwa w zakresie usług tłumaczeniowych. Więcej informacji o naszym partnerze można znaleźć tutaj.

Jeśli nie ma oznaczenia CE lub jest on nieprawidłowe, Kaufland Global Marketplace zastrzega sobie prawo do ukrycia produktów.

9. Internetowy formularz udziału w sporze UE

Komisja Europejska zapewnia Europejską platformę internetowego rozstrzygania sporów (platforma ODR), aby zakupy online były bezpieczniejsze i bardziej sprawiedliwe. Sprzedawcy internetowi działający w UE mają obowiązek podania następujących danych:

a. Należy podać link do platformy internetowej rozstrzygania sporów. Ten link musi być dostępny.

Przykładowy tekst dla linku: „Zgodnie z obowiązującym prawem jesteśmy zobowiązani do informowania konsumentów o istnieniu Europejskiej platformy internetowej rozstrzygania sporów. Można z niej korzystać do rozstrzygania sporów bez konieczności wchodzenia na drogę sądową. Za utworzenie platformy odpowiedzialna jest Komisja Europejska. Europejską platformę internetową rozstrzygania sporów można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.”

b. Należy wyraźnie zaznaczyć, czy zgadzają się Państwo lub odmawiają udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumencką komisją arbitrażową.

Przykładowy tekst: Zgadzamy się/nie zgadzamy się na udział w postępowaniu rozstrzygającym spory przed konsumencką komisją arbitrażową.”

Informacje te muszą być podane dla każdej platformy Kaufland w Tekstach prawnych/Dodatkowych kontaktach.

W przypadku braku informacji na temat Europejskiej platformy internetowej rozstrzygania sporów, Kaufland Global Marketplace zastrzega sobie prawo do ukrycia Państwa produktów.

10. Produkty biobójcze

Produkty biobójcze mogą być oferowane w platformach Kaufland tylko wtedy, gdy dla odpowiednich ofert dostępny jest numer rejestracyjny umieszczony przy ofercie.

Każdy produkt biobójczy musi być zarejestrowany osobno w każdym kraju sprzedaży i otrzymuje swój własny numer rejestracyjny, który należy zapisać w odpowiednich kategoriach produktów jako nowy atrybut „Numer rejestracyjny produktów biobójczych”. Informacje te można przekazać w danych produktu poprzez atrybut „biocide_number”.

Jeśli numer rejestracyjny nie jest prawidłowo zapisany, Kaufland Global Marketplace zastrzega sobie prawo do ukrycia produktów.

11. Pakiety i EAN

Dopuszczalne pakiety to oferty, które zawierają połączoną, wartościową ofertę co najmniej dwóch różnych rodzajów produktów, które są sprzedawane w cenie łącznej.

Przykład dopuszczalnych pakietów: Zestaw garnków składający się z czterech garnków o różnych rozmiarach

Przykład niedopuszczalnych pakietów: Smartfon z dodatkiem przezroczystej osłony

Jeśli pakiety produktów nie spełniają wymagań określonych przez platformę, Kaufland Global Marketplace zastrzega sobie prawo do zablokowania wszelkich ofert.

Zastrzeżenie: Niniejsza informacja nie stanowi ani nie zastępuje porady prawnej. Prosimy o zasięgnięcie informacji na własną odpowiedzialność i w razie potrzeby uzyskanie porady prawnej, czy oferowane przez Państwa produkty podlegają odpowiednim kategoriom i wymogom.

4. Często zadawane pytania (FAQ)

 • Jakich dokumentów potrzebuję do rejestracji?

  Aby sprzedawać za pośrednictwem Kaufland Global Marketplace, do procesu rejestracji potrzebne są następujące dokumenty:

  • dowód osobisty/paszport wszystkich przedstawicieli firmy (jednoosobowa działalność gospodarcza i spółka osobowa)
  • licencja na prowadzenie działalności gospodarczej (jednoosobowa działalność gospodarcza)
  • wyciąg z rejestru handlowego, nie starszy niż 4 tygodnie (spółka osobowa)
  • informacje o beneficjentach (spółki osobowe)
  • dowód podziału udziałów (spółki osobowe)
 • Jak przebiega proces rejestracji w celu sprzedaży z Kaufland Global Marketplace?

  Proces rejestracji w celu sprzedaży w Kaufland Global Marketplace jest bardzo prosty. Poprowadzimy Ciękrok po kroku przez proces rejestracji.

  Otwierasz swoje konto sprzedawcy, zapisujesz wymagane informacje i przesyłasz odpowiednie dokumenty. Po zakończeniu rejestracji, Kaufland Global Marketplace sprawdzi Twoje dane i aktywuje Cię w ciągu trzech dni roboczych.

 • Jakie informacje muszę podać podczas rejestracji?

  Podczas rejestracji musisz dokonać następujących ustawień:

  • Podaj swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, którego chcesz użyć do utworzenia konta sprzedawcy. Przydziel hasło i zaakceptuj wymogi prawne dotyczące sprzedaży z Kaufland Global Marketplace.
  • Wybierz swoją nazwę sprzedawcy do sprzedaży na platformie Marketplace i zapisz szacunkową liczbę produktów, które chcesz sprzedawać, jak również kategorie sprzedaży.
  • Wprowadź ogólne informacje o swojej firmie (forma prawna, przedstawiciele firmy, zarejestrowana siedziba, informacje podatkowe, dane dotyczące płatności).
  • Zapisz swoje dokumenty, tj.: o kserokopia ważnego dowodu osobistego (obie strony) lub paszportu wszystkich przedstawicieli firmy (wskazanie wszystkich przedstawicieli firmy zarejestrowanych w rejestrze handlowym); licencja / zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej; wyciąg z rejestru handlowego (nie może być starszy niż 4 miesiące)
  • Wpisz swojego beneficjenta i wczytaj dowód podziału udziałów.
  • Zapisz dane osoby kontaktowej, z którą będzie się kontaktować nasza obsługa klienta i wsparcie sprzedawców Kaufland.
  • W ostatnim kroku sprawdź swoje dane i zapisz informacje. Kliknij na przycisk „Zakończ rejestrację teraz”, aby przesłać nam swoje dokumenty.
  • Uwaga: Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą proszone są o weryfikację swojej tożsamości za pomocą aplikacji IDnow.