Alle Kategorien
Warenkorb
Kaufland Card
Willkommen beim Online‑Marktplatz
Filial-Angebote
Online-Marktplatz
Seller Info Area

Rejestracja sprzedawcy

Na tej stronie znajdziesz wszystkie informacje potrzebne do zarejestrowania się jako sprzedawca na platformie sprzedażowej Kaufland Global Marketplace..

Warunki sprzedaży za pośrednictwem naszej platformy:

 • Prowadzenie działalności gospodarczej
 • Zagwarantowanie dobrej dostępności (telefonicznej i za pośrednictwem poczty e-mail)
 • Zapewnienie komunikacji z klientem w języku niemieckim
 • Zakaz sprzedaży artykułów z kategorii zakazanych
 • Posiadanie oficjalnego numeru EAN (GTIN) dla wszystkich produktów (numer EAN musi być nadany przez producenta lub GS1)

Wymagania dodatkowe w zależności od wybranego kanału sprzedaży:

Kaufland.de Kaufland.cz Kaufland.sk Kaufland.pl Kaufland.at
Wysyłka do klientów końcowych i przetwarzanie zwrotów z kraju docelowego w Niemczech w Czechach na Słowacji w Polsce w Austrii
Komunikacja z klientem w języku lokalnym – co najmniej w formie pisemnej w języku niemieckim w języku czeskim w języku słowackim w języku polskim w języku niemieckim
Obsługę klienta 1st-level-customer-support – tak jak do tej pory – przejmujemy my.
W przyszłości będzie istnieć wielojęzyczny system zgłoszeniowy, aby zapewnić Ci wsparcie w komunikacji z klientem w różnych językach.
Dane produktów w języku lokalnym w języku niemieckim w języku czeskim w języku słowackim w języku polskim w języku niemieckim
Kaufland Global Marketplace oferuje Ci bezpłatną usługę tłumaczenia danych produktów.
Istniejące dane produktów możesz przekazać do automatycznego przetłumaczenia. Ewentualne zmiany możesz wprowadzić w dowolnym momencie.
Teksty prawne w języku lokalnym w języku niemieckim w języku czeskim w języku słowackim w języku polskim w języku niemieckim
Możesz liczyć na wsparcie naszych partnerów Händlerbund i IT-Rechtskanzlei
Zgodność z ROP (EPR) Rejestracja opakowań (LUCID) niewymagana niewymagana Dla sprzedawców w modelu "fictitious supplier Model": Numer BDO z rejestru BDO & autoryzowany przedstawiciel dla EPR Numer GLN z portalu EDM, potwierdzenie checkboxa, dla dealerów spoza Austrii upoważnionych do reprezentowania EPR
Więcej informacji na temat obowiązków w zakresie ROP (EPR) znajdziesz tutaj.
Nasz partner take-e-way udzieli wsparcia w zakresie ROP (EPR).
Dla sprzedawców z UE: Numer VAT firmy i korzystanie z procedury OSS (lub niemiecki numer VAT) Numer VAT firmy i korzystanie z procedury OSS (lub czeski numer VAT) Numer VAT firmy i korzystanie z procedury OSS (lub słowacki numer VAT) Numer VAT firmy i korzystanie z procedury OSS (lub polski numer VAT) Numer VAT firmy i korzystanie z procedury OSS (lub austriacki numer VAT)
Dla sprzedawców spoza UE:
 • Niemiecki numer VAT
 • Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej w UE za produkty z certyfikatem CE, które są produkowane poza UE
 • Import towarów z etykietą DDP (dostarczone cło opłacone)
 • Czeski numer VAT
 • Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej w UE za produkty z certyfikatem CE, które są produkowane poza UE
 • Import towarów z etykietą DDP (dostarczone cło opłacone)
 • Słowacki numer VAT
 • Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej w UE za produkty z certyfikatem CE, które są produkowane poza UE
 • Import towarów z etykietą DDP (dostarczone cło opłacone)
 • Polski numer VAT
 • Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej w UE za produkty z certyfikatem CE, które są produkowane poza UE
 • Import towarów z etykietą DDP (dostarczone cło opłacone)
 • Austriacki numer VAT
 • Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej w UE za produkty z certyfikatem CE, które są produkowane poza UE
 • Import towarów z etykietą DDP (dostarczone cło opłacone)

Właściciel rzeczywisty:

Zgodnie z obowiązującą dyrektywą w sprawie zwalczania prania pieniędzy jesteśmy zobowiązani do zidentyfikowania rzeczywistego właściciela firmy. Podanie tych informacji podczas rejestracji sprzedawcy jest bardzo istotne, ponieważ pozwala na szybsze aktywowanie konta.

 • Kim jest właściciel rzeczywisty?

  Właściciel rzeczywisty to osoba fizyczna, która jest właścicielem funduszy lub innych aktywów firmy sprzedawcy, lub osoba prawna (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), która sprawuje ostateczną kontrolę nad firmą (podstawa prawna: §3 niem. ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy (GwG)). Właściciel rzeczywisty posiada bezpośrednio lub pośrednio 25% lub więcej udziałów lub praw głosu w firmie. Z tego względu właścicielem rzeczywistym może być więcej niż jedna osoba w firmie sprzedawcy.

 • Jakie informacje i dokumenty dot. właściciela rzeczywistego są nam potrzebne?

  Potrzebujemy następujących danych: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres prywatny, podanie dokładnego udziału kapitałowego (w %). Ponadto wymagana jest również umowa spółki, lista wspólników, odpowiednie raporty z badania sprawozdań finansowych lub inny dowód na posiadanie udziałów w spółce. Informacje w umowie spółki, które wykraczają poza podany zakres informacji, można zakryć.

  Przykład 1: Sp. z o.o. z dwoma właścicielami rzeczywistymi

  • Udziałowiec A posiada 50% udziałów w spółce
  • Udziałowiec B posiada 40% udziałów w spółce
  • Udziałowiec C posiada 10% udziałów w spółce

  Udziałowiec A i B są właścicielami rzeczywistymi i należy podać ich dane. Udziałowiec C posiada mniej niż 25% udziałów w spółce, nie jest więc właścicielem rzeczywistym.

  Przykład 2: Spółka z o. o. z dwoma właścicielami rzeczywistymi i spółką będącą udziałowcem

  • Udziałowiec A posiada 33% udziałów w spółce
  • Udziałowiec B posiada 33% udziałów w spółce
  • Spółka z. o. o. będąca udziałowcem posiada 34% udziałów w spółce.

  Struktura udziałów spółki z o. o. będącej udziałowcem jest następująca:

  • Udziałowiec C: 40% udziałów w spółce będącej udziałowcem
  • Udziałowiec D: 60% udziałów w spółce będącej udziałowcem

  Tylko udziałowcy A, B i D są właścicielami rzeczywistymi. A i B, ponieważ posiadają ponad 25% udziałów w sp. z o. o.

  W przypadku sp. z o.o. będącej udziałowcem zależy to od struktury udziałów poszczególnych wspólników.

  Udziałowiec C nie jest właścicielem rzeczywistym, ponieważ 40% nie jest zasadniczo wystarczające do uzyskania większościowego udziału lub kontroli nad spółką z o. o będącą udziałowcem. Ma to miejsce dopiero od co najmniej 50% udziałów w spółce. Z tego względu udziałowiec D jest właścicielem rzeczywistym, ponieważ posiadając ponad 50% udziałów kontroluje spółkę będącą udziałowcem.

  Podczas rejestracji proszę dodać wszystkie niezbędne dokumenty (również dotyczące struktury udziałów spółki będącej udziałowcem).

Cieszymy się, że wkrótce będziemy mogli powitać Cię jako sprzedawcę na naszej platformie sprzedaży internetowej.

Zostań sprzedawcą

Potrzebujesz pomocy?

W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących rejestracji sprzedawcy prosimy o wysłanie wiadomości na adres pl-seller@kaufland-marketplace.com lub kontakt telefoniczny pod numerem +48 22 30 728 40.