Alle Kategorien
Warenkorb
Willkommen beim Online‑Marktplatz
Filial-Angebote
Online-Marktplatz
Seller Info Area

Rejestracja sprzedawcy

Na tej stronie znajdziesz wszystkie informacje potrzebne do zarejestrowania się na Kaufland.de jako sprzedawca.

Warunki sprzedaży za pośrednictwem naszej platformy:

 • Prowadzenie działalności gospodarczej
 • Zagwarantowanie dobrej dostępności (telefonicznej i za pośrednictwem poczty e-mail)
 • Zapewnienie komunikacji z klientem w języku niemieckim
 • Zakaz sprzedaży artykułów z kategorii zakazanych
 • Posiadanie oficjalnego numeru EAN (GTIN) dla wszystkich produktów (numer EAN musi być nadany przez producenta lub GS1)

Dokumenty niezbędne w przypadku danej formy prawnej (wymagania minimalne):

Działalność jednoosobowa sp. z o.o., s.c., s.j., sp.k., S.A
Dowód osobisty/
paszport — wszystkich przedstawicieli firmy
Brak możliwości przesyłania, tylko dla platformy identyfikacji IDnow
Wpis do rejestru działalności gospodarczych
Wyciąg z rejestru handlowego
Lokalny NIP i NIP OSS
(jeśli nie jest zarejestrowany przez OSS: niemiecki NIP i niemiecki numer podatkowy)
Dowód posiadania udziałów

Właściciel rzeczywisty:

Zgodnie z obowiązującą dyrektywą w sprawie zwalczania prania pieniędzy jesteśmy zobowiązani do zidentyfikowania rzeczywistego właściciela firmy. Podanie tych informacji podczas rejestracji sprzedawcy jest bardzo istotne, ponieważ pozwala na szybsze aktywowanie konta.

 • Kim jest właściciel rzeczywisty?

  Właściciel rzeczywisty to osoba fizyczna, która jest właścicielem funduszy lub innych aktywów firmy sprzedawcy, lub osoba prawna (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), która sprawuje ostateczną kontrolę nad firmą (podstawa prawna: §3 niem. ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy (GwG)). Właściciel rzeczywisty posiada bezpośrednio lub pośrednio 25% lub więcej udziałów lub praw głosu w firmie. Z tego względu właścicielem rzeczywistym może być więcej niż jedna osoba w firmie sprzedawcy.

 • Jakie informacje i dokumenty dot. właściciela rzeczywistego są nam potrzebne?

  Potrzebujemy następujących danych: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres prywatny, podanie dokładnego udziału kapitałowego (w %). Ponadto wymagana jest również umowa spółki, lista wspólników, odpowiednie raporty z badania sprawozdań finansowych lub inny dowód na posiadanie udziałów w spółce. Informacje w umowie spółki, które wykraczają poza podany zakres informacji, można zakryć.

  Przykład 1: Sp. z o.o. z dwoma właścicielami rzeczywistymi

  • Udziałowiec A posiada 50% udziałów w spółce
  • Udziałowiec B posiada 40% udziałów w spółce
  • Udziałowiec C posiada 10% udziałów w spółce

  Udziałowiec A i B są właścicielami rzeczywistymi i należy podać ich dane. Udziałowiec C posiada mniej niż 25% udziałów w spółce, nie jest więc właścicielem rzeczywistym.

  Przykład 2: Spółka z o. o. z dwoma właścicielami rzeczywistymi i spółką będącą udziałowcem

  • Udziałowiec A posiada 33% udziałów w spółce
  • Udziałowiec B posiada 33% udziałów w spółce
  • Spółka z. o. o. będąca udziałowcem posiada 34% udziałów w spółce.

  Struktura udziałów spółki z o. o. będącej udziałowcem jest następująca:

  • Udziałowiec C: 40% udziałów w spółce będącej udziałowcem
  • Udziałowiec D: 60% udziałów w spółce będącej udziałowcem

  Tylko udziałowcy A, B i D są właścicielami rzeczywistymi. A i B, ponieważ posiadają ponad 25% udziałów w sp. z o. o.

  W przypadku sp. z o.o. będącej udziałowcem zależy to od struktury udziałów poszczególnych wspólników.

  Udziałowiec C nie jest właścicielem rzeczywistym, ponieważ 40% nie jest zasadniczo wystarczające do uzyskania większościowego udziału lub kontroli nad spółką z o. o będącą udziałowcem. Ma to miejsce dopiero od co najmniej 50% udziałów w spółce. Z tego względu udziałowiec D jest właścicielem rzeczywistym, ponieważ posiadając ponad 50% udziałów kontroluje spółkę będącą udziałowcem.

  Podczas rejestracji proszę dodać wszystkie niezbędne dokumenty (również dotyczące struktury udziałów spółki będącej udziałowcem).

Cieszymy się, że wkrótce będziemy mogli powitać Cię jako sprzedawcę na naszej platformie sprzedaży internetowej.

Zostań sprzedawcą

Potrzebujesz pomocy?

W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących rejestracji sprzedawcy prosimy o wysłanie wiadomości na adres haendler@kaufland-online.de lub kontakt telefoniczny pod numerem +49 221 56797203.