Alle Kategorien
Warenkorb
Kaufland Card
Willkommen beim Online‑Marktplatz
Filial-Angebote
Online-Marktplatz
Seller Info Area

take-e-way

Icon take-e-way

Rejestrację EPR w ramach ZSEE/WEEE w UE przejmuje od Ciebie take-e-way – również jako upoważniony przedstawiciel.

Jako sprzedawca Kaufland Global Marketplace możesz skorzystać z usługi naszego partnera take-e-way i otrzymać 10% rabatu na opłatę za pomoc udzieloną przez firmę w spełnieniu wymogów w ramach Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ang. EPR)!

Firma take-e-way umożliwia sprzedawcom prostą i nieskomplikowaną realizację zobowiązań w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta (EPR – Extended Producer Responsibility), wynikającej z niemieckich ustaw wdrażających dyrektywy unijne, ustawy o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ElektroG), ustawy o bateriach (BattG) oraz ustawy o opakowaniach (VerpackG), na poziomie międzynarodowym w zaledwie kilku krokach.

Obowiązki producenta w zakresie EPR regulują następujące dyrektywy UE:
 1. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – (ZSEE/WEEE) – 2012/19/EU
 2. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów – 2006/66/WE
 3. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych – 94/62/WE

Nasz partner take-e-way zwalnia Cię ze skomplikowanych procedur uzyskania numerów EPR w poszczególnych krajach docelowych, w tym w Niemczech, Słowacji i Czechach w zakresie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE/ElektroG) oraz ustawy o bateriach (BattG). Usługa take-e-way obejmuje rejestrację, działanie w charakterze upoważnionego przedstawiciela oraz wszelkie inne niezbędne czynności umożliwiające sprzedaż na platformach sprzedażowych Kaufland zgodnie z prawem.

Zapewnij sobie kompleksowy pakiet usług z take-e-way:
 1. Analiza produktów i identyfikacja przynależnych kategorii EPR w odpowiednich krajach
 2. Identyfikacja źródeł odpadów w ramach EPR i uzyskanie numerów rejestracyjnych EPR w danych krajach
 3. Rejestracja w odpowiednich organach i dopilnowanie, aby każdy etap procesu rejestracji był zgodny z przepisami
 4. Wygodny dostęp do comiesięcznych raportów ilości przez portal klienta take-e-way
 5. Reprezentowanie przez upoważnionego przedstawiciela, w razie potrzeby
 6. Serwis i doradztwo dla 35 krajów w lokalnych językach urzędowych takich jak: niemiecki, angielski, chiński, słowacki, czeski, francuski, włoski, hiszpański, polski i wielu innych.

Odciąż swój biznes z take-e-way i korzystaj ze specjalnych bonusów jako sprzedawca Kaufland Global Marketplace! Nasz partner take-e-way przygotuje dla Ciebie indywidualną ofertę.

Wskazówka: Nasz partner take-e-way oferuje kompletne rozwiązania w ramach ustaw ElektroG i BattG, jak również pełen zakres usług międzynarodowych w zakresie zobowiązań wynikających z ustawy o opakowaniach (VerpackG). W przypadku zainteresowania również takimi usługami, wystarczy zaznaczyć to przy składaniu zapytania ofertowego u naszego partnera take-e-way.

FAQ dot. ustaw ElektroG i BattG (we współpracy z take-e-way)

 • Dlaczego muszę udowodnić Kaufland Global Marketplace, że spełniam obowiązki wynikające z niemieckiej ustawy o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ElektroG)?

  Niemiecka ustawa o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym została znowelizowana w 2021 roku. Jedna z tych zmian dotyczy operatorów internetowych platform sprzedażowych, takich jak Kaufland.de: od lipca 2023 r. platformy sprzedażowe są ustawowo zobowiązane do sprawdzania sprzedawców pod kątem spełnienia wymogów ustawy o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Dotyczy to sprzedawców, którzy za pośrednictwem platformy prowadzą wysyłkę do i na terenie Niemiec.

  Operatorzy internetowych platform sprzedażowych muszą również zapewnić, sprzedaż sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie odbywała się za pośrednictwem sprzedawców nieposiadających odpowiednich potwierdzeń (numery rejestracyjne). W przypadku naruszeń operatorzy platform sprzedażowych są karani wysokimi grzywnami.

 • Czy zgodnie z ustawą ElektroG jestem jako sprzedawca „producentem”? Jeśli tak, to jakie są moje obowiązki?

  Zbiorcze pojęcie „producent” zgodnie z ustawą ElektroG obejmuje również dystrybutorów, czyli sprzedawców, którzy oferują do sprzedaży sprzęt elektryczny i elektroniczny.

  Obowiązek samodzielnej rejestracji w Fundacji EAR istnieje dla sprzedawców zawsze wtedy, gdy artykuły wprowadzane do obrotu przez sprzedawcę nie zostały wcześniej zarejestrowane przez krajowego lub zagranicznego producenta lub upoważnionego przedstawiciela.

  W związku z tym, za producenta uważa się osobę, która

  1. Wytwarza produkty, które w danym kraju podlegają wymogom EPR.
  2. Wwozi produkty podlegające wymogom EPR do danego kraju.
  3. Sprzedaje produkty, które podlegają wymogom EPR w tym kraju, a siedziba jej nie znajduje się w tym kraju.

  Przykład: Jeśli sprzedajesz zabawki elektroniczne z Chin konsumentom końcowym w Niemczech, jesteś uważany za producenta i dlatego podlegasz w Niemczech wymogom EPR.

 • Gdzie mogę znaleźć przegląd urządzeń elektrycznych i elektronicznych, których dotyczą te wymogi?

  Na stronie Fundacji EAR możesz sprawdzić, na ile w rozumieniu ustawy ElektroG Twoja działalność odpowiada pojęciu „producenta” i odpowiednio się zarejestrować. Przegląd odpowiednich kategorii urządzeń znajdziesz tutaj.

 • Jakie zasady obowiązują dla realizacji zamówień przez operatora zewnętrznego (fulfillment)?

  Nowelizacja ustawy ElektroG w 2022 r. wprowadziła również nowy zakres odpowiedzialności oraz obowiązek kontroli dla dostawców usług realizacji zamówień (fulfillment). Jeżeli zlecający sprzedawcy nie są w stanie przedstawić swojemu dostawcy usług realizacji zamówień odpowiednich potwierdzeń (numerów rejestracyjnych), magazynowanie, pakowanie, adresowanie ani wysyłka sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, którego to dotyczy, nie mogą się odbyć.

 • Jakie zasady obowiązują dla dropshippingu?

  W przypadku dropshippingu towar jest pakowany bezpośrednio przez dostawcę i wysyłany do klienta końcowego. Sami sprzedawcy nie mają więc fizycznego kontaktu z produktem.

  Dla dropshippingu podział odpowiedzialności pomiędzy sprzedawców i dostawców w ramach ustawy ElektroG jest uregulowany w następujący sposób:

  • Zgodnie z ustawą ElektroG wynikające z niej obowiązki dotyczą w przypadku dropshippingu bezpośrednio sprzedawcy, jeśli producent lub importer artykułu (niezależnie od tego, czy ma siedzibę w Niemczech, innych krajach UE czy krajach pozaeuropejskich) sam nie wypełnia należycie tych obowiązków.
  • W razie wątpliwości sprzedawcy są zobowiązani do samodzielnego wypełnienia obowiązków rejestracyjnych wynikających z ustawy ElektroG, ponieważ dystrybutorów produktów producentów/importerów, którzy nie są prawidłowo zarejestrowani prawo stawia na równi z producentami.
 • Co się stanie, jeśli po lipcu 2023 roku nie będę mieć potwierdzenia zgodnego z ustawą ElektroG (numery rejestracyjne) na platformie sprzedażowej Kaufland.de?

  Jeśli sprzedawcy nie dostarczą Kaufland Global Marketplace ważnych numerów rejestracyjnych po 1 lipca 2023 r., tak jak przewiduje to niemiecka ustawa o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ElektroG), kontynuowanie sprzedaży określonych artykułów poprzez Kaufland.pl będzie niemożliwe. W takiej sytuacji wybrane artykuły zostaną ukryte.

 • Chcę sprzedawać na Kaufland.de. baterie lub artykuły z bateriami. Jakie są moje obowiązki jako sprzedawcy internetowego wynikające z ustawy BattG?

  Od 2023 r. sprzedawcy oraz wszyscy producenci baterii przenośnych, samochodowych i przemysłowych tych kategorii w rozumieniu ustawy o bateriach BattG, podlegają obowiązkowi rejestracji i kontroli wynikających z tej ustawy jeszcze przed wprowadzeniem baterii na rynek w Niemczech. Odnośnie ustawy BattG nie ma jeszcze prawnie określonego terminu wdrożenia, dotyczącego obowiązku sprawdzenia przez platformy sprzedażowe, czy sprzedawcy dokonali odpowiedniej rejestracji.

  Zapisanie numerów rejestracyjnych wymaganych w ramach ustawy BattG na Kaufland.de jest zatem obecnie jeszcze opcjonalne.

 • Czy sprzedawcy w rozumieniu ustawy BattG są „producentami”?

  Tak, pojęcie „producent” według ustawy BattG jest, podobnie jak w ustawie ElektroG, pojęciem zbiorczym, które obejmuje różne grupy podlegające rejestracji – w tym sprzedawców.

  Jako sprzedawca jesteś zobowiązany do rejestracji, jeżeli wprowadzane przez Ciebie do obrotu baterie przenośne, samochodowe i przemysłowe nie zostały zarejestrowane lub nie zostały prawidłowo zarejestrowane przez producenta lub dostawcę. W rozumieniu ustawy BattG funkcjonujesz wtedy również jako producent. Skontaktuj się w tej sprawie niezwłocznie z producentem i/lub dostawcą.

  Na stronie Fundacji EAR możesz sprawdzić, na ile w rozumieniu ustawy BattG Twoja działalność odpowiada pojęciu „producenta” i odpowiednio się zarejestrować. Przegląd odpowiednich kategorii urządzeń znajdziesz tutaj.

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza informacja, przygotowana we współpracy z firmą take-e-way, nie stanowi ani nie zastępuje porady prawnej. Prosimy o uzyskanie informacji na własną odpowiedzialność i w razie potrzeby zasięgnięcie porady prawnej, aby upewnić się, czy oferowane produkty podlegają odpowiednim kategoriom i wymogom. Nasz partner, firma take-e-way, chętnie udzieli wsparcia w tym zakresie.