Alle Kategorien
Warenkorb
Kaufland Card
Willkommen beim Online‑Marktplatz
Filial-Angebote
Online-Marktplatz

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti: Upozorňujeme, že německá verze tohoto právního textu je v případě sporu právně rozhodující.

Zakázané zboží

S přihlédnutím ke všem příslušným právním předpisům, pravidlům stanoveným ve VOP pro prodejce, jakož i ke všem podmínkám a směrnicím na přístupných stránkách (tzv. pomocných stránkách), nesmí být určité zboží, případně určité kategorie zboží na marketplace nabízeny. Do databáze marketplace je zakázáno vystavovat zejména toto zboží a kategorie těchto produktů:

 • produkty, které jsou podmíněny smluvním závazkem zákazníka nad rámec kupní smlouvy;
 • produkty, které zahrnují autorské služby pro akademické práce a nabídky k převzetí zkoušek;
 • produkty, jejichž předmětem jsou obchodní modely k částečnému nebo úplnému oddlužení (např. kvůli získání státní podpory);
 • produkty, které se zabývají uplatněním zástavy (opatření pro vymáhání pohledávek a uplatnění práva na zástavu u vypovězených úvěrových závazků);
 • produkty, jejichž předmětem je model rychlého zbohatnutí;
 • produkty, jejichž předmětem jsou služby vyhledávání exekucí;
 • produkty zahrnující pyramidové schéma a Ponziho systémy slibující příjmy nebo víceúrovňový marketing;
 • hazardní hry;
 • výrobky, které porušují práva třetích stran;
 • výrobky, které používají obchodní názvy bez výslovné dokumentace/oprávnění;
 • propagandistické materiály a materiály se symboly zakázaných a protiústavních organizací a také organizací, které jsou ochotné použít násilí nebo podněcují k násilí;
 • produkty, které propagují násilí, podněcují nenávist, diskriminaci a glorifikaci nacionálního socialismu;
 • Média zobrazující pornografii
 • Filmy bez schválení minimální věkové hranice organizací „Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK)“ a náležitého označení
 • materiály, jejichž předmětem je dětská pornografie, pohlavní styk se zvířaty, nekrofilie, incest, znásilnění a násilí;
 • zboží, které je uvedeno v části B seznamu médií ohrožujících mravní východu mládeže a/nebo jehož obsah je trestným činem;
 • orgány a části těl a také mrtvá těla a jejich části;
 • živá zvířata a jejich kadávery (s výjimkou potravin);
 • zbraně, části zbraní a střelivo;
 • farmaceutické přípravky a drogy všeho druhu, včetně marihuany pro lékařské účely;
 • drogy a související příslušenství;
 • zdravotnické výrobky/zařízení, které nejsou schváleny k prodeji nebo jejichž doba použitelnosti již vypršela;
 • geneticky modifikované potraviny;
 • plagiáty, napodobeniny, padělky;
 • zařízení nebo techniky pro deaktivaci ochrany autorských práv, hackování a překonávání zařízení na ochranu proti kopírování;
 • hardware pro hackování telekomunikačních bran nebo televizních dekodérů;
 • zboží, které není určeno k dalšímu prodeji (testery, přiložené dárky, vzorky);
 • ostatní zboží, jehož nabytí, držení, užívání nebo požívání je trestným činem;
 • produkty, které podléhají zákonným zákazům zásilkového nebo klasického prodeje dle příslušné domény nejvyššího řádu, zejména ty, jejichž prodej upravuje nařízení o chemických látkách, zákon o elektrických a elektronických zařízeních nebo zákon o provozu na pozemních komunikacích.