Alle Kategorien
Warenkorb
Kaufland Card
Willkommen beim Online‑Marktplatz
Filial-Angebote
Online-Marktplatz
Seller Info Area

Registrace prodejce

Zde najdete veškeré informace, které budete potřebovat, abyste se mohli zaregistrovat jako prodejce prostřednictvím Kaufland Global Marketplace.

Předpoklady pro prodej s Kaufland Global Marketplace:

 • Máte živnost/podnikáte
 • Jste dobře dostupný/á (telefonicky a e-mailem)
 • Neprodáváte zboží ze zakázaných kategorií
 • Máte oficiální kód EAN (GTIN) pro všechny produkty (EAN je uváděn výrobcem popř. organizací GS1)

Další předpoklady spojené s vybraným distribučním kanálem pro příslušnou zemi:

Kaufland.de Kaufland.cz Kaufland.sk Kaufland.pl Kaufland.at
Zasíláte zboží koncovým zákazníkům a zpracováváte vrácené zboží z vaší cílové země v Německu v Česku na Slovensku v Polsku v Rakousku
Komunikujete se zákazníky v místním jazyce – přinejmenším písemně německy česky slovensky polsky německy
First level zákaznický servis bude – stejně jako doposud – provozován námi.
V budoucnosti plánujeme vícejazyčný tiketový systém, abychom vás podpořili při komunikaci se zákazníky v různých jazycích.
Údaje o produktech jsou v místním jazyce německy česky slovensky polsky německy
S překlady vám rád pomůže náš partner Powerling..
V budoucnosti nabídneme také překladatelskou službu, díky které bude možné vaše údaje o produktech přeložit automaticky a bezplatně do jazyků ostatních marketplace.
Právní texty jsou v místním jazyce německy česky slovensky polsky německy
s nimi vám rádi pomohou naši partneři Händlerbund a IT-Rechtskanzlei
Směrnice EPR Jste zaregistrování v registru obalů LUCID netřeba netřeba Pro prodejce v rámci „modelu fiktivního dodavatele (MFD)“: číslo BDO a zplnomocněnec EPR číslo GLN z portálu EDM, pro mimorakouské prodejce zplnomocněnec EPR
Další informace k směrnici EPR naleznete zde:
Náš partner take-e-way vás při implementaci EPR směrnic rád podpoří
Pro prodejce v EU: Máte DIČ pro sídlo své společnosti a používáte systém OSS (nebo máte německé DIČ) Máte DIČ pro sídlo své společnosti a používáte systém OSS (nebo máte české DIČ) Máte DIČ pro sídlo své společnosti a používáte systém OSS (nebo máte slovenské DIČ) Máte DIČ pro sídlo své společnosti a používáte systém OSS (nebo máte polské DIČ) Máte DIČ pro sídlo své společnosti a používáte systém OSS (nebo máte rakouské DIČ)
Pro prodejce mimo EU:
 • Máte německé DIČ
 • Uvedete zodpovědnou osobu v EU pro produkty s certifikátem CE, které se vyrábějí mimo EU
 • Importujete zboží se štítkem DDP (s dodáním clo placeno/delivery duty paid)
 • Máte české DIČ
 • Uvedete zodpovědnou osobu v EU pro produkty s certifikátem CE, které se vyrábějí mimo EU
 • Importujete zboží se štítkem DDP (s dodáním clo placeno/delivery duty paid)
 • Máte slovenské DIČ
 • Uvedete zodpovědnou osobu v EU pro produkty s certifikátem CE, které se vyrábějí mimo EU
 • Importujete zboží se štítkem DDP (s dodáním clo placeno/delivery duty paid)
 • Máte polské DIČ
 • Uvedete zodpovědnou osobu v EU pro produkty s certifikátem CE, které se vyrábějí mimo EU
 • Importujete zboží se štítkem DDP (s dodáním clo placeno/delivery duty paid)
 • Máte rakouské DIČ
 • Uvedete zodpovědnou osobu v EU pro produkty s certifikátem CE, které se vyrábějí mimo EU
 • Importujete zboží se štítkem DDP (s dodáním clo placeno/delivery duty paid)

Nezbytné dokumenty s ohledem na právní formu (minimální požadavky):

Podnikatel (fyzická osoba) Obchodní partnerství (S.R.O., V.O.S., K.S., A.S.)
Občanský průkaz/cestovní pas všech zástupců podniku Žádný upload, pouze pro IDnow
Živnostenský list
Výpis z obchodního rejstříku
Doklad o podílových vztazích

Rádi poskytneme osobní asistenci prodejcům z České republiky a Slovenské republiky v českém a slovenském jazyce. Poradíme, jak začít obchodovat na německém trhu a registrovat obchod na Kaufland.de. Naši kolegové jsou tu pro vás:

Pro prodejce: vaše marketplace podpora

E-mail:
cz-seller@kaufland-online.de

Telefon: +420 228889778

Skutečný vlastník:

Podle platné směrnice o praní peněz jste povinni identifikovat skutečné vlastníky své firmy. Je proto důležité, abyste tyto informace uvedli již při své registraci prodejce pro plynulejší aktivaci svého účtu.

 • Kdo je skutečný vlastník?

  U skutečných vlastníků se jedná o fyzické osoby, které vlastní peněžní prostředky nebo ostatní aktiva vašeho podniku, respektive se jedná o právnické osoby (například o s.r.o.), které mají v konečném důsledku kontrolu nad podnikem (na základě § 3 spolkového zákona o praní peněz (GwG)). Skutečný vlastník drží přímo nebo zprostředkovaně minimálně 25 % podílu nebo hlasovacích práv ve vašem podniku. Váš podnik tak může mít i několik skutečných vlastníků.

 • Jaké informace a dokumenty potřebujeme o skutečném vlastníkovi?

  Potřebujeme jméno, datum a místo narození, soukromou adresu a přesný údaj o jeho kapitálovém podílu (v %). Vedle toho potřebujeme společenskou smlouvu, seznam společníků, příslušné auditní zprávy nebo jiný doklad o podílových vztazích ve společnosti. Údaje ve společenské smlouvě, které jdou nad rámec těchto požadovaných údajů, můžete samozřejmě začernit.

  Příklad 1: Společnost s.r.o. se dvěma skutečnými vlastníky

  • Podílník A má ve společnosti podíl 50 %
  • Podílník B má ve společnosti podíl 40 %
  • Podílník C má ve společnosti podíl 10 %

  Podílníci A a B jsou skutečnými vlastníky, a musíte je proto uvést. Podílník C drží méně než 25 % společnosti, a není tak skutečným vlastníkem.

  Příklad 2: Společnost s.r.o. má dva skutečné vlastníky a jednu zúčastněnou společnost:

  • Podílník A má ve společnosti podíl 33 %
  • Podílník B má ve společnosti podíl 33 %
  • Zúčastněná společnost má ve společnosti podíl 34 %

  Zúčastněná společnost má následující podílové vztahy:

  • Podílník C: podíl 40 % v zúčastněné společnosti
  • Podílník D: podíl 60 % v zúčastněné společnosti

  Skutečnými vlastníky jsou pouze podílníci A, B a D. A a B proto, že ve společnosti drží podíl větší než 25 %.

  U zúčastněné společnosti s.r.o. záleží na podílových vztazích aktuálních společníků.

  Podílník C není skutečným vlastníkem, neboť jeho podíl ve výši 40 % není dostatečný pro většinový podíl, resp. pro ovládnutí zúčastněné společnosti. To je splněno až od podílu minimálně 50 %. Z tohoto důvodu je skutečným vlastníkem podílník D, neboť kontroluje více než 50 % zúčastněné společnosti.

  Při registraci nahrajte všechny potřebné dokumenty (i ohledně podílnických vztahů v zúčastněné společnosti).

Těšíme se, že vás v budoucnu budeme moci uvítat jako prodejce na našem marketplace.

Stát se prodejcem

Potřebujete pomoct?

Při problémech nebo dotazech ohledně registrace prodejce nám napište e-mail na cz-seller@kaufland-online.de nebo nám zavolejte na +420 228889778.