Alle Kategorien
Warenkorb
Willkommen beim Online‑Marktplatz
Filial-Angebote
Online-Marktplatz
Seller Info Area

Prihlásenie predajcu

Na tejto stránke získate všetky informácie potrebné pre prihlásenie na Kaufland.de ako predajca.

Podmienky predaja cez našu platformu:

 • Prevádzkovanie živnosti
 • Zaistenie dobrej dosiahnuteľnosti (telefonicky a e-mailom)
 • Zabezpečenie komunikácie so zákazníkmi v nemčine
 • Žiadny predaj tovaru zo zakázaných kategórií
 • Povinne priradené oficiálne kódy EAN (GTIN) pre všetky produkty (EAN musia byť pridelené výrobcom, resp. systémom GS1)

Potrebné dokumenty v súlade s právnou formou (minimálne požiadavky):

Živnostník s.r.o., spol. s.r.o., a.s.
Občiansky preukaz/cestovný pas všetkých zástupcov spoločnosti Žiadne nahrávanie,
len pre IDnow
Živnostenský list
Výpis z obchodného registra
Miestne IČ DPH a IČ DPH OSS
(ak nie je registrovaný prostredníctvom OSS: nemecké IČ DPH a nemecké daňové číslo)
Doklad o podielových vzťahoch

Sme radi, že môžeme ponúknuť osobnú konzultáciu pre našich obchodných partnerov z Českej Republiky / zo Slovenskej Republiky v miestnom jazyku. Radi Vám pomôžeme začať na nemeckom trhu. Naši kolegovia sú tu pre Vás:

Miroslava

Miroslava Biresova

Marketplace Konzultant
e-mail: miroslava.biresova@real-digital.de
tel: +49 221 177 359 29


Jakub

Jakub Cihelka

Marketplace Konzultant
e-mail: jakub.cihelka@real-digital.de
tel: +49 221 177 359 38

Skutočný vlastník/skutoční vlastníci:

V súlade s platnou smernicou o praní peňazí ste povinní identifikovať skutočných vlastníkov svojej spoločnosti. Je preto dôležité, aby ste tieto informácie uviedli už pri registrácii predajcu, aby sme mohli váš účet plynulejšie aktivovať.

 • Kto je skutočný vlastník?

  V prípade skutočných vlastníkov ide o fyzickú osobu, ktorá je vlastníkom peňažných prostriedkov alebo iných aktív vo vašej spoločnosti, respektíve o právnickú osobu (napríklad GmbH), ktorá má v konečnom dôsledku kontrolu nad spoločnosťou (právny základ: §3 zákona o praní peňazí (GwG)). Skutočný vlastník disponuje priamo alebo sprostredkovane minimálne 25-percentnými podielmi spoločnosti, respektíve podielmi hlasovacích práv vo vašom podniku. Váš podnik tak môže mať aj niekoľko skutočných vlastníkov.

 • Aké informácie a dokumenty o skutočnom vlastníkovi potrebujeme?

  Potrebujeme meno, dátum a miesto narodenia, súkromnú adresu a presné údaje o kapitálovom podiele (v %). Potrebujeme tiež spoločenskú zmluvu, zoznam spoločníkov, príslušné audítorské správy alebo iný doklad o podielových vzťahoch v spoločnosti. Údaje v spoločenskej zmluve, ktoré idú nad rámec týchto požadovaných údajov, môžete samozrejme začierniť.

  Príklad 1: GmbH s dvomi skutočnými vlastníkmi

  • Podielnik A má v spoločnosti podiel 50 %
  • Podielnik B má v spoločnosti podiel 40 %
  • Podielnik C má v spoločnosti podiel 10 %

  Podielnici A a B sú skutočnými vlastníkmi a musíte ich na základe toho uviesť. Podielnik C vlastní menej ako 25 % podielov spoločnosti a nie je tak skutočným vlastníkom.

  Príklad 2: GmbH s dvomi skutočnými vlastníkmi a jednou zúčastnenou spoločnosťou

  • Podielnik A má v spoločnosti podiel 33 %
  • Podielnik B má v spoločnosti podiel 33 %
  • Zúčastnená GmbH má v spoločnosti podiel 34 %

  Zúčastnená GmbH má nasledujúce podielové vzťahy:

  • Podielnik C: Podiel 40 % v zúčastnenej spoločnosti
  • Podielnik D: Podiel 60 % v zúčastnenej spoločnosti

  Skutočnými vlastníkmi sú iba podielnici A, B a D. A a B, pretože vlastnia viac ako 25-percentné podiely spoločnosti GmbH

  V prípade zúčastnenej GmbH záleží na podielových vzťahoch aktuálnych spoločníkov.

  Podielnik C nie je skutočným vlastníkom, pretože jeho podiel vo výške 40 % v zásade nie je dostatočný pre väčšinový podiel, respektíve pre získanie kontroly nad zúčastnenou GmbH. To je splnené až od podielu v spoločnosti minimálne 50 %. Z tohto dôvodu je skutočným vlastníkom podielnik D, pretože s viac ako 50 % kontroluje zúčastnenú spoločnosť.

  Pri registrácii nahrajte všetky potrebné dokumenty (aj o podielnických vzťahoch zúčastnenej GmbH).

Tešíme sa na možnosť privítať vás v budúcnosti ako predajcu na našom trhovisku.

Stať sa predajcom

Potrebujete poradiť?

Pri problémoch alebo otázkach súvisiacich s registráciou predajcu nás kontaktujte e-mailom na haendler@kaufland-online.de alebo telefonicky na +49 221 56797203.